Norwegian version
Helen Bergem

Helen Bergem

Fields of study

Subject areas

Children's play   Relation management   Instructional Leadership   Toddler education

Research projects

  • Searching for Qualities

    Investigation and research on the quality in Early Childhood Education and Care (ECEC) for children under the age of three years.

Scientific publications

Bergem, Helen (2020). Barns erfaringer rundt mening og sammenheng i barnehagehverdagen. En analyse av tematisk innhold i samspill mellom barn og barnehagelærer. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 38.
https://doi.org/10.5324/barn.v38i1.3578

Bergem, Helen (2019). Enkeltbarn og barnegruppen som omdreiningspunkt for barnehagelærers pedagogiske dømmekraft. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Ed.). Blikk for barn. p. 179-206. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove ; Bergem, Helen ; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne ; Myhre, Cecilie Ottersland ; Myrvold, Hanne Berit ; Otterstad, Ann Merete ; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. p. 27-47. Fagbokforlaget.

Alvestad, Torgeir; Bergem, Helen ; Eide, Brit Johanne; Johansson, Jan-Erik ; Os, Ellen ; Pálmadóttir, Hrönn; Pramling Samuelsson, Ingrid; Winger, Nina (2014). Challenges and dilemmas expressed by teachers working in toddler groups in the Nordic countries. 18 p. Early Child Development and Care. Vol. 184.
https://doi.org/10.1080/03004430.2013.807607These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete