English version
Cecilie Pedersen Dalland

Cecilie Pedersen Dalland

Kort om

Forskningområder og faglige interesser: Klasseromsforskning, kjønn, oppgaveskriving, kvalitative metoder, kreativitet, arbeidsplaner, selvregulering. Bakgrunn Doktorgrad ved Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt. Master i pedagogikk, allmenn studieretning, Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt. Adjunkt, allmennlærer fra Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning. Undervisingserfaring som foreleser ved OsloMet, Universitete i Oslo, Steinerhøgskolen, Universitetet på Vestlandet, grunnskolen i Oslo. Foreleser blant annet om Kreativitet i skolen, Gode foreldrerelasjoner i grunnskolen, akademisk skriving og selvregulering. Undervisning Leder masteremnet pedagogikk og elevkunnskap 2, emne 1 (M5GPE4100), pedagogikk og elevkunnskap 2, emne 2 (M5GPE5100) og Fag, fagdidaktikk og didaktikk (SKUT4100). Underviser også på masteremnet prof.ped (MGMO5900). Ansvarlig for doktorgradskurs i klasseromsforskning (PHUV9370) Roller og prosjekter Leder av FoU-fellesskapet Klasseromsforskning. ER med i KlassPrax 20 Evaluering av seksårsreformen og leder av WP2: Implementation of strategies for adapted education (IMAT-prosjektet).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Akademisk skriving   Forskningsmetode   Klasseromsforskning   Selvregulert læring   Kvalitativ forskningsmetode   Kjønn og kjønnsforskning   Kreativitet   Arbeidsplaner   Jenter og gutter   High and low achievers   Strategier ved bruk av arbeidsplaner   Bachelorstudenter   Analysemetode   Muntlige ferdigheter   Gjenbruk av kvalitative data   Samarbeid skole hjem   Kreative metoder   Skolereformer

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Dalland, Cecilie Pedersen ; Blikstad-Balas, Marte ; Svenkerud, Sigrun (2023). The Eclectic Use of Theory in Educational Research Doctoral Theses. 23 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 17.
https://doi.org/10.5617/adno.9837

Dalland, Cecilie Pedersen ; Blikstad-Balas, Marte ; Klette, Kirsti; Roe, Astrid (2022). Hjemmeskole under korona: individuelle oppgaver og høye krav til selvregulert læring. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 4.
https://doi.org/10.18261/npt.106.4.4

Mausethagen, Sølvi ; Knudsmoen, Hege ; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). The clustering of public values in local educational governance: the case of inclusion. 16 s. Education Inquiry.
https://doi.org/10.1080/20004508.2022.2112013

Knudsmoen, Hege ; Mausethagen, Sølvi ; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning. 14 s. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 8.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3435

Roe, Astrid; Blikstad-Balas, Marte ; Dalland, Cecilie Pedersen (2021). The Impact of COVID-19 and Homeschooling on Students' Engagement With Physical Activity. Frontiers in Sports and Active Living. Vol. 2.
https://doi.org/10.3389/fspor.2020.589227

Andersson-Bakken, Emilia ; Dalland, Cecilie Pedersen (2021). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. ISBN: 9788215047508. 350 s. Universitetsforlaget.

Dalland, Cecilie Pedersen ; Hølland, Silje (2021). Analyse og kategorisering av videodata. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 263-286. Universitetsforlaget.

Dalland, Cecilie Pedersen ; Bjørnestad, Elisabeth ; Andersson-Bakken, Emilia (2021). Observasjon som metode i barnehage- og klasseromsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 125-152. Universitetsforlaget.

Andersson-Bakken, Emilia ; Dalland, Cecilie Pedersen (2021). Gjenbruk av kvalitative data i utdanningsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 71-88. Universitetsforlaget.

Blikstad-Balas, Marte ; Dalland, Cecilie Pedersen (2021). Forskningsdesign - hva må du tenke på når du skal planlegge et forskningsprosjekt?. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 21-46. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig