English version
Cecilie Pedersen Dalland

Cecilie Pedersen Dalland

Kort om

Forskningområder og faglige interesser: Klasseromsforskning, kjønn, oppgaveskriving, kvalitative metoder, kreativitet, arbeidsplaner, selvregulering.

Bakgrunn
Doktorgrad ved Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt.
Master i pedagogikk, allmenn studieretning, Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt.
Adjunkt, allmennlærer. Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning.

Undervisingserfaring som foreleser ved OsloMet, Universitete i Oslo, grunnskolen i Oslo. Foreleser blant annet om Kreativitet i skolen, Gode foreldrerelasjoner i grunnskolen, akademisk skriving og selvregulering.

Undervisning
Leder masteremnet Fag, fagdidaktikk og didaktikk.
Ansvarlig for kvalitativ metode på masterstudiet.
Ansvarlig for doktorgradskurs i klasseromsforskning
Ansvarlig for Gründercamp på bachelornivå.

Roller og prosjekter
Leder av FoU-fellesskapet Klasseromsforskning.
Seksjonsleder for pedagogikkseksjonen.
Leder av WP2: Implementation of strategies for adapted education

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Akademisk skriving   Forskningsmetode   Klasseromsforskning   Selvregulert læring   Kvalitativ forskningsmetode   Kjønn og kjønnsforskning   Kreativitet   Arbeidsplaner   Jenter og gutter   High and low achievers   Strategier ved bruk av arbeidsplaner   Bachelorstudenter   Analysemetode   Muntlige ferdigheter   Gjenbruk av kvalitative data   Samarbeid skole hjem   Kreative metoder   Skolereformer

Land

Norge

Administrative arbeidsområder

Opplæring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Knudsmoen, Hege; Mausethagen, Sølvi; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 8.
https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/arti...

Mausethagen, Sølvi; Knudsmoen, Hege; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). The clustering of public values in local educational governance: the case of inclusion. 16 s. Education Inquiry .

Dalland, Cecilie Pedersen; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti; Roe, Astrid (2022). Hjemmeskole under korona: individuelle oppgaver og høye krav til selvregulert læring. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10852/99335

Dalland, Cecilie Pedersen; White, Mark Christopher; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid (2021). Individualised home schooling – at odds with the equity ambitions in the Nordic model of education?. Education In The North . Vol. 28.
http://hdl.handle.net/10852/93263

Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti; Roe, Astrid; Dalland, Cecilie Pedersen (2021). Homeschooling in Norway During the Pandemic-Digital Learning with Unequal Access to Qualified Help at Home and Unequal Learning Opportunities Provided by the School. Reimers, Fernando (Red.). Primary and Secondary Education During Covid-19. 7. s. 177-201. Springer.
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030...

Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (2021). Gjenbruk av kvalitative data i utdanningsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 3. s. 71-88. Universitetsforlaget.

Blikstad-Balas, Marte; Dalland, Cecilie Pedersen (2021). Forskningsdesign - hva må du tenke på når du skal planlegge et forskningsprosjekt?. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 1. s. 21-46. Universitetsforlaget.

Dalland, Cecilie Pedersen; Bjørnestad, Elisabeth; Andersson-Bakken, Emilia (2021). Observasjon som metode i barnehage- og klasseromsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 6. s. 125-152. Universitetsforlaget.

Dalland, Cecilie Pedersen; Hølland, Silje (2021). Analyse og kategorisering av videodata. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 11. s. 263-286. Universitetsforlaget.

Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (2021). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. ISBN: 9788215047508. 350 s. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig