English version
Cecilie Dalland

Cecilie Dalland

Kort om

Forskningområder og faglige interesser: Klasseromsforskning, kjønn, oppgaveskriving, kreativitet, arbeidsplaner, selvregulering.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Akademisk skriving   Klasseromsforskning   Selvregulert læring   Kjønn og kjønnsforskning   Kreativitet   Arbeidsplaner   Jenter og gutter   High and low achievers   Strategier ved bruk av arbeidsplaner   Bachelorstudenter   muntlige ferdigheter   Gjenbruk av kvalitative data   Samarbeid skole hjem

Land

Norge

Administrative arbeidsområder

Opplæring   Cristin   Avhandlinger

Samarbeidsrelasjoner

Klasseromsforskning http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-ved-LUI/FoU-fellesskap-ved-LUI/Klasseromsforskning https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonVis?pres=483930&type=GRUPPE

Vitenskapelige publikasjoner

Dalland, Cecilie; Klette, Kirsti; Svenkerud, Sigrun (2019). Video studies and the challenge of selecting time scales. International Journal of Research & Method in Education . Vol. 43.

Dalland, Cecilie; Klette, Kirsti (2016). Individual teaching methods: Work plans as a tool for promoting self-regulated learning in lower secondary classrooms?. Education Inquiry . Vol. 7.
http://www.education-inquiry.net/index.php/edui/ar...

Dalland, Cecilie; Klette, Kirsti (2014). Work-Plan Heroes: Student Strategies in Lower-Secondary Norwegian Classrooms. Scandinavian Journal of Educational Research . Vol. 58.

Svenkerud, Sigrun; Dalland, Cecilie; Klette, Kirsti (2013). Social positioning in boys’ and girls’ oral presentations. Education Inquiry . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10642/1927

Klette, Kirsti; Dalland, Cecilie (2012). Work-Plan Heroes: Student Strategies in Lower-Secondary Norwegian Classrooms. Scandinavian Journal of Educational Research .

Dalland, Cecilie (2011). Utfordringer ved gjenbruk av andres kvalitative data. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 6.

Dalland, Cecilie; Bergem, Ole Kristian (2010). Arbeidsplaner alle forstår. Bedre Skole .



Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig