English version
Silje Hølland

Silje Hølland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Spesialpedagogikk

Emner

Forskningsmetode   Klasseromsforskning   Kvalitativ dataanalyse   Tilpasset opplæring   Sosiokulturell teori   Observasjonsmanualer   Kodeskjema/observasjonsprotokoller   Videoobservasjon   Læringsteorier   Observasjon   Læring i interaksjon   Dialogisme   Sosialkonstruktivisme   Analysemetoder   Tidlig literacy   Læringsdialoger   Klasseromsdialog   Barn og språk

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Dalland, Cecilie Pedersen; Hølland, Silje (2021). Analyse og kategorisering av videodata. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 11. s. 263-286. Universitetsforlaget.

Røe-Indregård, Hanne; Hølland, Silje; Hagtvet, Bente Eriksen (2019). Barnehagelæreres samtalestrategier og fem-seks-åringers deltakelse i utvidende samtaler. Norsk tidsskrift for logopedi .
http://hdl.handle.net/10852/76238

Engevik, Liv Inger; Hølland, Silje; Hagtvet, Bente Eriksen (2015). Re-conceptualizing "directiveness" in educational dialogues: A contrastive study of interactions in preschool and special education. Early Childhood Research Quarterly . Vol. 30.
http://hdl.handle.net/10852/48863

Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hjetland, Hanne Næss; Engevik, Liv Inger; Hølland, Silje; Karlsen, Jannicke; Klem, Marianne; Kruse, Jana (2011). Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig