English version
Ingvill Krogstad Svanes

Ingvill Krogstad Svanes

Forskningsprosjekter

  • Klasserommets praksisformer 20 år etter

    Prosjektets undersøker seksåringers klasseromsaktiviteter og endringene fra Reform 97 til Fagfornyelsen.

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

  • Økt kvalitet innen tidlig leseopplæring i Etiopia

    Prosjektet omhandler kompetanseutvikling innen tidlig leseopplæring. Målet er å øke utdanningskvaliteten i etiopiske barneskoler gjennom styrket kompetanse hos lærere og lærerutdannere i Etiopia.

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørkvold, Tuva; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Writing practices on tablets with speech synthesis in grade 1 and 2. 17 s. International Journal of Educational Research . Vol. 107.

Svanes, Ingvill Krogstad; Øgreid, Anne Kristine (2020). «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 14.

Svanes, Ingvill Krogstad; Andersson-Bakken, Emilia (2018). En læreres bruk av spørsmål som stillasbygging i lese- og skriveopplæringen. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. 7. s. 163-183. Universitetsforlaget.

Svanes, Ingvill Krogstad; Klette, Kirsti (2017). Teachers’ instructional practices during pupils’ individual seatwork in Norwegian Language arts. 20 s. Education Inquiry .
http://hdl.handle.net/10852/61394

Svanes, Ingvill Krogstad; Skagen, Kaare (2017). Connecting feedback, classroom research and Didaktik perspectives. Journal of Curriculum Studies . Vol. 49.

Svanes, Ingvill Krogstad (2016). Stillelesing i norskfaget – pustepause for læreren eller veiledningsøkt i lesing?. Acta Didactica Norge . Vol. 10.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig