English version
Ingvill Krogstad Svanes

Ingvill Krogstad Svanes

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andersson-Bakken, Emilia; Svanes, Ingvill Krogstad; Bjørkvold, Tuva (2022). Hvordan kan vi forstå lærerrollen når skolen foregår hjemme?. Studier i Pædagogisk Filosofi . Vol. 10.
https://tidsskrift.dk/spf/article/view/122635

Bjørkvold, Tuva; Øgreid, Anne Kristine; Svanes, Ingvill Krogstad (2022). Hvordan skriver barnetrinnselever om og fra hjemmeskolen sin?. Nordic Journal of Literacy Research .

Svanes, Ingvill Krogstad; Andersson-Bakken, Emilia (2021). Teachers’ use of open questions: investigating the various functions of open questions as a mediating tool in early literacy education. Education Inquiry .

Eriksen, Harald; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Kategorisering og koding i intervju- og observasjonsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 12. s. 287-304. Universitetsforlaget.

Bjørkvold, Tuva; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Writing practices on tablets with speech synthesis in grade 1 and 2. 17 s. International Journal of Educational Research . Vol. 107.

Svanes, Ingvill Krogstad; Øgreid, Anne Kristine (2020). «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 14.

Svanes, Ingvill Krogstad; Andersson-Bakken, Emilia (2018). En læreres bruk av spørsmål som stillasbygging i lese- og skriveopplæringen. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. 7. s. 163-183. Universitetsforlaget.

Svanes, Ingvill Krogstad; Klette, Kirsti (2017). Teachers’ instructional practices during pupils’ individual seatwork in Norwegian Language arts. 20 s. Education Inquiry .
http://hdl.handle.net/10852/61394

Svanes, Ingvill Krogstad; Skagen, Kaare (2017). Connecting feedback, classroom research and Didaktik perspectives. Journal of Curriculum Studies . Vol. 49.

Svanes, Ingvill Krogstad (2016). Stillelesing i norskfaget – pustepause for læreren eller veiledningsøkt i lesing?. Acta Didactica Norge . Vol. 10.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig