English version
Solfrid Storeli

Solfrid Storeli

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Rodal, Camilla ; Storeli, Solfrid (2023). What can an algebra bridge between number sense and equal sign in early childhood look like?. Drijvers, Paul; Csapodi, Csaba; Palmer, Hanna; Gosztonyi, Katalin; Kónya, Eszter (Red.). Proceedings of the thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13). s. 2176-2184. European Society for Research in Mathematics Education.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig