English version
Camilla Rodal

Camilla Rodal

Vitenskapelige publikasjoner

Hovik, Ellen Konstanse; Rodal, Camilla (2019). Visualization of fractions - a challenge for pre-service teachers. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Visualization of fractions. European Society for Research in Mathematics Education.

Eriksen, Elisabeta; Bjerke, Annette Hessen; Rodal, Camilla; Solem, Ida Heiberg (2019). Retrospective reflections on ‘Missions’ as pedagogies of practice. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. hal-02422514. European Society for Research in Mathematics Education.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02422514v1

Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta; Rodal, Camilla; Solem, Ida Heiberg (2019). "Oppdrag" i matematikk - om å koble teori og praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 3. s. 39-58. Universitetsforlaget.

Eriksen, Elisabeta; Smestad, Bjørn; Bjerke, Annette Hessen; Rodal, Camilla; Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong - Narratives of becoming a mathematics teacher. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). TWG18: Mathematics teacher education and professional development. s. 2836-2843. European Society for Research in Mathematics Education.

Eriksen, Elisabeta; Kjensli, Grethe; Rodal, Camilla (2016). Den doble tallinjen som didaktisk modell for proporsjonalitet, introdusert i en realistisk matematikkundervisningstradisjon. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. Kapittel 5. s. 78-103. Cappelen Damm Akademisk.

Solomon, Yvette; Eriksen, Elisabeta; Smestad, Bjørn; Rodal, Camilla; Bjerke, Annette Hessen (2015). Prospective teachers navigating intersecting communities of practice: early school placement. Journal of Mathematics Teacher Education .
http://hdl.handle.net/10642/2808

Ånestad, Gerd; Rodal, Camilla; Eriksen, Elisabeta (2014). Et innblikk i lærerstudenters forkunnskaper innen brøk. Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta; Holm, Astri (Red.). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kap. 33. s. 273-282. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1390

Rodal, Camilla (2014). Matematisk argumentasjon i overgangen barnehage og skole. Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta; Holm, Astri (Red.). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kap: 26. s. 237-244. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1386

Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta; Rodal, Camilla; Ånestad, Gerd (2013). Når brøk ikke er tall – Eksempler på misoppfatninger knyttet til brøk som tallstørrelse. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Red.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Kapittel 3. s. 20-27. Akademika forlag.
http://www.tapironline.no/fil/vis/1124

Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta; Rodal, Camilla; Smestad, Bjørn; Solomon, Yvette (2013). Theorising mathematics teaching: pre-service teachers’ perceptions before and during school placement. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Red.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. artikkel. s. 20-27. Akademika forlag.
http://www.tapironline.no/fil/vis/1124

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig