English version
Camilla Rodal

Camilla Rodal

Vitenskapelige publikasjoner

Rodal, Camilla ; Storeli, Solfrid (2023). What can an algebra bridge between number sense and equal sign in early childhood look like?. Drijvers, Paul; Csapodi, Csaba; Palmer, Hanna; Gosztonyi, Katalin; Kónya, Eszter (Red.). Proceedings of the thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13). s. 2176-2184. European Society for Research in Mathematics Education.

Fadum, Aleksandra Hara ; Kleve, Bodil ; Rodal, Camilla (2021). An investigation activity as a means of including students in mathematical sensemaking. Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hreinsdottir, Freyja; Hähkioniemi, Marcus; Jessen, Britta Eyrich (Red.). Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021. s. 49-56. SMDF, Swedish Society for Research in Mathematics Education.

Hovik, Ellen Konstanse ; Rodal, Camilla (2019). Visualization of fractions - a challenge for pre-service teachers. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education.

Bjerke, Annette Hessen ; Eriksen, Elisabeta ; Rodal, Camilla ; Solem, Ida Heiberg (2019). "Oppdrag" i matematikk - om å koble teori og praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 39-58. Universitetsforlaget.

Eriksen, Elisabeta ; Bjerke, Annette Hessen ; Rodal, Camilla ; Solem, Ida Heiberg (2019). Retrospective reflections on ‘Missions’ as pedagogies of practice. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02422514v1

Eriksen, Elisabeta ; Smestad, Bjørn ; Bjerke, Annette Hessen ; Rodal, Camilla ; Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong - Narratives of becoming a mathematics teacher. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). s. 2836-2843. European Society for Research in Mathematics Education.

Eriksen, Elisabeta ; Kjensli, Grethe ; Rodal, Camilla (2016). Den doble tallinjen som didaktisk modell for proporsjonalitet, introdusert i en realistisk matematikkundervisningstradisjon. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. s. 78-103. Cappelen Damm Akademisk.

Solomon, Yvette; Eriksen, Elisabeta ; Smestad, Bjørn ; Rodal, Camilla ; Bjerke, Annette Hessen (2015). Prospective teachers navigating intersecting communities of practice: early school placement. Journal of Mathematics Teacher Education.
https://doi.org/10.1007/s10857-015-9327-6

Rodal, Camilla (2014). Matematisk argumentasjon i overgangen barnehage og skole. Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta; Holm, Astri (Red.). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. s. 237-244. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1386

Ånestad, Gerd ; Rodal, Camilla ; Eriksen, Elisabeta (2014). Et innblikk i lærerstudenters forkunnskaper innen brøk. Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta; Holm, Astri (Red.). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. s. 273-282. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1390

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig