English version
Elisabeta Iuliana Eriksen

Elisabeta Iuliana Eriksen

Kort om

Matematikk

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Elisabeta; Hovik, Ellen Konstanse; Kjensli, Grethe (2021). Challenges in Enacting Classroom Dialogue. Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hreinsdottir, Freyja; Hähkioniemi, Marcus; Jessen, Britta Eyrich; Kurvits, J.; Liljekvist, Yvonne; Misfeldt, Morten; Naalsund, Margrethe; Nilsen, Hans Kristian; Palsdottir, Gudbjørg; Portaankorva-Koivisto, Päivi; Radisic, J.; Werneberg, A. (Red.). Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021. kapittel. s. 41-48.

Bjerke, Annette Hessen; Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Rognes, Andre (2021). Relationship between Birth Month and Mathematics Performance in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research .

Eriksen, Elisabeta; Bjerke, Annette Hessen; Rodal, Camilla; Solem, Ida Heiberg (2019). Retrospective reflections on ‘Missions’ as pedagogies of practice. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. hal-02422514. European Society for Research in Mathematics Education.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02422514v1

Eriksen, Elisabeta; Bjerke, Annette Hessen (2019). The Fractal Complexity of Using Theories in Mathematics Teacher Education: Issues and Debates, Opportunities and Limitations. International Handbook of Mathematics Teacher Education: Volume 2. Kap. 9. s. 255-284. Brill|Sense.

Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta; Rodal, Camilla; Solem, Ida Heiberg (2019). "Oppdrag" i matematikk - om å koble teori og praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 3. s. 39-58. Universitetsforlaget.

Eriksen, Elisabeta; Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2018). På jakt i elevers algebraiske tenkning. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. Kapittel. s. 187-212. Universitetsforlaget.

Flesvig, Sindre Syversen; Rowland, Tim; Eriksen, Elisabeta (2017). Pre-service teachers using the Knowledge Quartet as a tool to analyse and reflect on their own teaching. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). TWG20: Mathematics teacher knowledge, beliefs and identity. s. 3296-3303. European Society for Research in Mathematics Education.

Eriksen, Elisabeta; Smestad, Bjørn; Bjerke, Annette Hessen; Rodal, Camilla; Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong - Narratives of becoming a mathematics teacher. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). TWG18: Mathematics teacher education and professional development. s. 2836-2843. European Society for Research in Mathematics Education.

Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta (2016). Measuring pre-service teachers' self-efficacy in tutoring children in primary mathematics: an instrument. Research in Mathematics Education . Vol. 18.

Eriksen, Elisabeta; Kjensli, Grethe; Rodal, Camilla (2016). Den doble tallinjen som didaktisk modell for proporsjonalitet, introdusert i en realistisk matematikkundervisningstradisjon. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. Kapittel 5. s. 78-103. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig