English version
James Gray

James Gray

Vitenskapelige publikasjoner

Gray, James ; Kleve, Bodil (2022). Mathematical knowledge for teaching: challenges and potential in the case of geometrical patterns. Hodgen, Jeremy; Geraniou, Eirini; Bolondi, Giorgio; Feretti, Federica; Ferretti, Federica (Red.). Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12). s. 1-8. European Society for Research in Mathematics Education.

Eriksen, Elisabeta Iuliana ; Solomon, Yvette; Bjerke, Annette Hessen ; Gray, James ; Kleve, Bodil (2022). Making decisions about attainment grouping in mathematics: teacher agency and autonomy in Norway. Research Papers in Education.
https://doi.org/10.1080/02671522.2022.2135014

Gray, James ; Solem, Ida Heiberg ; Bjerke, Annette Hessen (2022). Appropriation: The role of progressing and focusing actions. Hodgen, Jeremy; Geraniou, Eirini; Bolondi, Giorgio; Feretti, Federica; Ferretti, Federica (Red.). Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12). s. 1-8. European Society for Research in Mathematics Education.

Gray, James ; Lindstrøm, Christine (2019). Five Tips for Integrating Khan Academy in Your Course. The Physics Teacher. Vol. 57.
https://doi.org/10.1119/1.5124284

Gray, James ; Martinussen, Geir (2019). Studenters tidsbruk – grunnskolelærerutdanning 1. til 7. trinn. UNIPED. Vol. 42.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-02-04

Gray, James ; Lindstrøm, Christine; Vestli, Kristian (2017). Khan Academy as a resource for pre-service teachers: a controlled study. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). s. 2571-2578. European Society for Research in Mathematics Education.
https://doi.org/10.1119/perc.2017.pr.057

Lindstrøm, Christine; Gray, James (2017). Pre-service teachers' experience with Khan Academy in introductory physics. Physics Education Research Conference Proceedings.
https://doi.org/10.1119/perc.2017.pr.057

Gray, James ; Ånestad, Gerd (2016). Aspekter ved brøk i en nasjonal prøve. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. s. 61-77. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig