English version
James Gray

James Gray

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Gray, James; Lindstrøm, Christine (2019). Five Tips for Integrating Khan Academy in Your Course. The Physics Teacher . Vol. 57.

Gray, James; Martinussen, Geir (2019). Studenters tidsbruk – grunnskolelærerutdanning 1. til 7. trinn. UNIPED . Vol. 42.

Lindstrøm, Christine; Gray, James (2017). Pre-service teachers' experience with Khan Academy in introductory physics. Physics Education Research Conference Proceedings .

Gray, James; Lindstrøm, Christine; Vestli, Kristian (2017). Khan Academy as a resource for pre-service teachers: a controlled study. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). TWG16. s. 2571-2578. European Society for Research in Mathematics Education.

Gray, James; Ånestad, Gerd (2016). Aspekter ved brøk i en nasjonal prøve. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. Kapittel 4. s. 61-77. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig