English version
Bodil Kleve

Bodil Kleve

Vitenskapelige publikasjoner

Gray, James Andrew; Kleve, Bodil; Tellefsen, Helga Kufaas (2019). Students’ expected engagement with algebra based on an analysis of exams in Norway from 1995 till 2018. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. KAPITTEL. European Society for Research in Mathematics Education.

Kleve, Bodil; Solem, Ida Heiberg; Ånestad, Gerd (2019). The King’s birthday, potentials for developing mathematics teaching. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. TWG19. European Society for Research in Mathematics Education.

Skagen, Kaare; Løndal, Knut; Kleve, Bodil; Smestad, Bjørn (2018). Masteroppgaver og profesjonsrelevans i pedagogikk, matematikk og kroppsøving. FoU i praksis . Vol. 12.
https://reader.dbok.no/#open?book=5bcf007005e22e00...

Kleve, Bodil; Ånestad, Gerd (2017). The interplay between sociomathematical norms and students' use of informal mental strategies or standard algorithms. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). TWG19. s. 3089-3096. European Society for Research in Mathematics Education.

Kleve, Bodil; Penne, Sylvi (2016). Learning subjects in School- being outsiders or insiders in the disciplinary discourse of mathematics and Language 1. International Journal of Educational Research . Vol. 78.

Kleve, Bodil; Ånestad, Gerd (2016). Læringspartner og sosiomatematiske normer som potensial for elevers læring. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. 2. s. 31-45. Cappelen Damm Akademisk.

Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (2016). Mangfold i lærerutdanningens matematikk. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. 1. s. 13-30. Cappelen Damm Akademisk.

Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (2016). Undervisningskunnskap i matematikk. ISBN: 9788202470654. 202 s. Cappelen Damm Akademisk.

Kleve, Bodil; Solem, Ida Heiberg (2015). A CONTINGENT OPPORTUNITY TAKEN INVESTIGATING IN-BETWEEN FRACTIONS. Krainer, Konrad; Vondrova, Nada (Red.). Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. KAPITTEL. s. 3051-3058. European Society for Research in Mathematics Education.

Kleve, Bodil (2015). Mathematics in a Literacy Perspective: Meta awareness for all students. Silfverberg, Harry; Kärki, Tomi; Hannula, Markku S. (Red.). Nordic Research in Mathematics Education: Proceedings of NORMA14. KAPITTEL. s. 297-306.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig