English version
Kaare Skagen

Kaare Skagen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skagen, Kaare (2022). To mestere og autoriteter om dialog i profesjonsveiledning. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk . Vol. 7.
https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view...

Skagen, Kaare (2021). Levende tradisjoner i profesjonsveiledning. ISBN: 978-82-300-2154-5. 220 s. Kolofon Forlag AS.

Skagen, Kaare; Elstad, Eyvind (2020). Lærerutdanningen i Norge. Elstad, Eyvind (Red.). Lærerutdanning i nordiske land. Kapittel 4. s. 120-138. Universitetsforlaget.

Skagen, Kaare; Løndal, Knut; Kleve, Bodil; Smestad, Bjørn (2018). Masteroppgaver og profesjonsrelevans i pedagogikk, matematikk og kroppsøving. FoU i praksis . Vol. 12.
https://reader.dbok.no/#open?book=5bcf007005e22e00...

Skagen, Kaare (2017). Faglig dybdeveiledning på masternivå. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 101.

Svanes, Ingvill Krogstad; Skagen, Kaare (2017). Connecting feedback, classroom research and Didaktik perspectives. Journal of Curriculum Studies . Vol. 49.

Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik (2016). Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag. ISBN: 978-8-2450210-0-4. 250 s. Fagbokforlaget.
https://www.regjeringen.no/contentassets/17f6ce332...

Skagen, Kaare (2016). Utdanningshistorie i ny lærerutdanning. UNIPED . Vol. 39.

Skagen, Kaare (2016). Kunnskapstyper og hegemonisk veiledningsstrategi i norsk veiledningsdiskurs. Østern, Anna-Lena; Engvik, Gunnar (Red.). Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv. 4. s. 59-81. Fagbokforlaget.

Skagen, Kaare (2014). Digitalisering som statlig avdidaktisering av klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 98.
http://hdl.handle.net/10642/2335

Skagen, Kaare (2013). Veiledning som didaktisk takt. Krumsvik, Rune Johan; Säljö, Roger (Red.). Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. 18. s. 491-518. Fagbokforlaget.

Skagen, Kaare (2013). Veiledning i didaktisk perpektiv. I veiledningens landskap. kapittel12. s. 168-184. Cappelen Damm Akademisk.

Skagen, Kaare (2013). I veiledningens landskap. ISBN: 978-82-02-40539-7. 184 s. Cappelen Damm Akademisk.

Skagen, Kaare (2012). Veiledning som didaktisk begrep. Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. 05. s. 86-105. Fagbokforlaget.

Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Kristiansen, Aslaug; Langfeldt, Gjert; Skagen, Kaare (2012). Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. ISBN: 9788245012682. 124 s. Fagbokforlaget.
http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245012682

Skagen, Kaare (2012). Fra lærerstudent til nyutdannet lærer. Neste time. Innføring i grunnskolepedagogikk. 12. s. 233-249. Fagbokforlaget.

Skagen, Kaare (2012). Læreren og digitaliseringen i skolen. Neste time. Innføring i grunnskolepedagogikk. 10. s. 195-214. Fagbokforlaget.

Skagen, Kaare (2011). Veiledningssamtalen - en egen talesjanger. Skagen, Kaare (Red.). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Kapittel 11. s. 231-244. Fagbokforlaget.

Skagen, Kaare (2011). Modellæring og veiledning. Skagen, Kaare (Red.). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. kapittel 10. s. 213-230. Fagbokforlaget.

Skagen, Kaare (2011). Norsk veiledningstradisjon i lærerutdanning - analyse og kritikk. Skagen, Kaare (Red.). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Kapittel 1. s. 23-41. Fagbokforlaget.

Skagen, Kaare (2011). Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene. Skagen, Kaare (Red.). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Innledning. s. 11-22. Fagbokforlaget.

Skagen, Kaare (2011). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. ISBN: 978-82-450-1196-8. 258 s. Fagbokforlaget.

Skagen, Kaare (2010). Hva slags veiledning trenger nyutdannede?. Høihilder, Eli Karin; Olsen, Knut Rune (Red.). Veiledning av nye lærere i skole og barnehage. 8. s. 45-49.

Skagen, Kaare (2010). Et klassisk pedagogikkfag i en ny, stabil lærerutdannelse?. Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Tromsdal, Roar (Red.). FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. 19. s. 215-224. Tapir Akademisk Forlag.

Skagen, Kaare; Smith, Kari (2010). Mentoren som veileder og vurderer. Smith, Kari; Ulvik, Marit (Red.). Veiledning av nye lærere : nasjonale og internasjonale perspektiver. 6. s. 102-114. Universitetsforlaget.

Skagen, Kaare (2010). Teori og praksisopplæring i lærerkvalifisering. Haug, Peder (Red.). Kvalifisering til læraryrket. 6. s. 118-140. Abstrakt forlag.

Skagen, Kaare (2009). Coaching : ny kvalitet eller trøst?. Brekke, Mary; Søndenå, Kari (Red.). Veiledningskvalitet. s. 76-92. Universitetsforlaget.

Skagen, Kaare (2009). Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse. 15 s. Acta didactica Norden . Vol. 3.

Skagen, Kaare (2007). Et tema av yttersta betydelse. ISBN: 978-91-44-02191-1. 28 s. Studentlitteratur AB.

Skagen, Kaare (2006). Norsk allmennlærerutdannelse i forandring. Skagen, Kaare (Red.). Lærerutdannelsen i Norden. kapittel 2. s. 52-70. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig