English version
Kaare Skagen

Kaare Skagen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skagen, Kaare (2023). Teacher Education in Norway. Elstad, Eyvind (Red.). Teacher education in the Nordic region. Kapittel 6. s. 173-193. Springer Nature.

Skagen, Kaare (2022). To mestere og autoriteter om dialog i profesjonsveiledning. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk . Vol. 7.
https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view...

Skagen, Kaare (2021). Levende tradisjoner i profesjonsveiledning. ISBN: 978-82-300-2154-5. 220 s. Kolofon Forlag AS.

Skagen, Kaare; Elstad, Eyvind (2020). Lærerutdanningen i Norge. Elstad, Eyvind (Red.). Lærerutdanning i nordiske land. Kapittel 4. s. 120-138. Universitetsforlaget.

Skagen, Kaare; Løndal, Knut; Kleve, Bodil; Smestad, Bjørn (2018). Masteroppgaver og profesjonsrelevans i pedagogikk, matematikk og kroppsøving. FoU i praksis . Vol. 12.
https://reader.dbok.no/#open?book=5bcf007005e22e00...

Skagen, Kaare (2017). Faglig dybdeveiledning på masternivå. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 101.

Svanes, Ingvill Krogstad; Skagen, Kaare (2017). Connecting feedback, classroom research and Didaktik perspectives. Journal of Curriculum Studies . Vol. 49.

Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik (2016). Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag. ISBN: 978-8-2450210-0-4. 250 s. Fagbokforlaget.
https://www.regjeringen.no/contentassets/17f6ce332...

Skagen, Kaare (2016). Utdanningshistorie i ny lærerutdanning. UNIPED . Vol. 39.

Skagen, Kaare (2016). Kunnskapstyper og hegemonisk veiledningsstrategi i norsk veiledningsdiskurs. Østern, Anna-Lena; Engvik, Gunnar (Red.). Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv. 4. s. 59-81. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig