English version
Grethe Kjensli

Grethe Kjensli

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Elisabeta; Hovik, Ellen Konstanse; Kjensli, Grethe (2021). Challenges in Enacting Classroom Dialogue. Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hreinsdottir, Freyja; Hähkioniemi, Marcus; Jessen, Britta Eyrich; Kurvits, J.; Liljekvist, Yvonne; Misfeldt, Morten; Naalsund, Margrethe; Nilsen, Hans Kristian; Palsdottir, Gudbjørg; Portaankorva-Koivisto, Päivi; Radisic, J.; Werneberg, A. (Red.). Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021. kapittel. s. 41-48.

Eriksen, Elisabeta; Kjensli, Grethe; Rodal, Camilla (2016). Den doble tallinjen som didaktisk modell for proporsjonalitet, introdusert i en realistisk matematikkundervisningstradisjon. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. Kapittel 5. s. 78-103. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig