English version
Siri Krogh Nordby

Siri Krogh Nordby

Forskningsprosjekter

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kjensli, Grethe ; Nordby, Siri Krogh ; Sundtjønn, Trude Pedersen (2022). Norwegian primary teacher education: Prospective teachers' responses to short written feedback. Hodgen, Jeremy; Geraniou, Eirini; Bolondi, Giorgio; Feretti, Federica; Ferretti, Federica (Red.). Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12). European Society for Research in Mathematics Education.

Nordby, Siri Krogh ; Bjerke, Annette Hessen ; Mifsud, Louise (2022). Primary Mathematics Teachers’ Understanding of Computational Thinking. Künstliche Intelligenz.
https://doi.org/10.1007/s13218-021-00750-6

Nordby, Siri Krogh ; Bjerke, Annette Hessen ; Mifsud, Louise (2022). Computational Thinking in the Primary Mathematics Classroom: a Systematic Review. 23 s. Digital Experiences in Mathematics Education.
https://doi.org/10.1007/s40751-022-00102-5Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig