English version
Siri Krogh Nordby

Siri Krogh Nordby

Forskningsprosjekter

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Nordby, Siri Krogh; Bjerke, Annette Hessen; Mifsud, Louise (2022). Primary Mathematics Teachers’ Understanding of Computational Thinking. Künstliche Intelligenz .

Nordby, Siri Krogh; Bjerke, Annette Hessen; Mifsud, Louise (2022). Computational Thinking in the Primary Mathematics Classroom: a Systematic Review. 23 s. Digital Experiences in Mathematics Education .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig