English version
Siv Gundrosen Aalbergsjø

Siv Gundrosen Aalbergsjø

Kort om

Jeg underviser fysikk, teknologi og naturfagdidaktikk på lærerutdanningen, og veileder lærerstudenter på bachelor- og masternivå.

Mine forskningsinteresser er knyttet til bruk av modeller, modellering, simulering og programmering i naturfagundervisning, og til forskningsbasert lærerutdanning. Forskningen min inngår i prosjektene TRELIS (forskningsbasert lærerutdanning i naturfag) og MASCOT (matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning).

Tidligere har jeg jobbet med simulering av ulike fysiske og kjemiske systemer, og jeg har en PhD i fysikk fra Universitetet i Oslo hvor jeg jobbet med simuleringer av stråleskader i biomolekyler.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Flipped classroom i naturfag (FiNa)

    Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

  • Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag (TRELIS)

    I prosjektet TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene.

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Vitenskapelige publikasjoner

Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Henriksen, Ellen Karoline ; Eklund, Gunilla Brita Maria (2023). Fostering research literate science teachers: Science teacher educators’ views on research-based teacher education. 14 s. Nordic Studies in Science Education. Vol. 19.
https://doi.org/10.5617/NORDINA.9582

Aalbergsjø, Siv Gundrosen (2022). Learning to make and use computer simulations in science education. 22 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.9174

Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Sollid, Per Øyvind (2021). Learning through modelling in science: Reflections by pre-service teachers. 18 s. Nordic Studies in Science Education. Vol. 17.
https://doi.org/10.5617/NORDINA.7108

Pajchel, Katarina ; Jegstad, Kirsti Marie ; Eklund, Gunilla Brita Maria ; Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Sollid, Per Øyvind (2021). The role of school placement within research-based teacher education–through the eyes of science mentors. Teachers and Teaching: theory and practice.
https://doi.org/10.1080/13540602.2021.1933416

Liu, L.; Shawki, Dilshad; Voulgarakis, Apostolos; Kasoar, Matthew; Samset, Bjørn Hallvard; Myhre, Gunnar; Forster, Piers M.; Hodnebrog, Øivind; Sillmann, Jana; Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Boucher, Olivier; Faluvegi, Gregory S.; Iversen, Trond; Kirkevåg, Alf; Lamarque, Jean-François; Oliviè, Dirk Jan Leo; Richardson, Thomas Benjamin; Shindell, Drew; Takemura, Toshihiko (2018). A PDRMIP Multimodel study on the impacts of regional aerosol forcings on global and regional precipitation. Journal of Climate. Vol. 31.
https://doi.org/10.1175/JCLI-D-17-0439.1

Myhre, Gunnar; Forster, Piers M.; Samset, Bjørn Hallvard; Hodnebrog, Øivind; Sillmann, Jana; Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Andrews, Timothy; Boucher, Olivier; Faluvegi, G.; Fläschner, Dagmar; Iversen, Trond; Kasoar, Matthew; Kharin, V; Kirkevåg, Alf; Lamarque, Jean-Francois; Oliviè, Dirk Jan Leo; Richardson, Thomas; Shindell, Drew; Shine, Keith P.; Stjern, Camilla Weum; Takemura, Toshihiko; Voulgarakis, Apostolos; Zwiers, Francis W. (2017). PDRMIP: A precipitation driver and response model intercomparison project-protocol and preliminary results. 34 s. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS). Vol. 98.
https://doi.org/10.1175/BAMS-D-16-0019.1

Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Sagstuen, Einar (2015). New Evidence for Hydroxyalkyl Radicals and Light- and Thermally Induced Trapped Electron Reactions in Rhamnose. Radiation Research. Vol. 184.
https://doi.org/10.1667/RR14081.1

Krivokapic, Andre; Sanderud, Audun; Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar (2015). Lithium formate for EPR dosimetry (2): secondary radicals in X-irradiated crystals. Radiation Research. Vol. 183.
https://doi.org/10.1667/RR14046.1

Øyen, Live Furnes; Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Knudtsen, Ingerid Skjei; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar (2015). Direct Radiation Effects to the Amino Acid Side-Chain: EMR and Periodic DFT of X-Irradiated L-Asparagine at 6 K. Journal of Physical Chemistry B. Vol. 119.
https://doi.org/10.1021/jp5115866

Knudtsen, Ingerid Skjei; Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar (2015). Radiation effects on crystalline l-asparagine, revisited: Radical formation by EMR and periodic DFT after X-irradiation at 275K. Radiation Physics and Chemistry. Vol. 106.
https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2014.07.008

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig