English version
Siv Gundrosen Aalbergsjø

Siv Gundrosen Aalbergsjø

Kort om

Jeg underviser fysikk, teknologi og naturfagdidaktikk på lærerutdanningen, og veileder lærerstudenter på bachelor- og masternivå.

Mine forskningsinteresser er knyttet til bruk av modeller, modellering, simulering og programmering i naturfagundervisning, og til forskningsbasert lærerutdanning. Forskningen min inngår i prosjektene TRELIS (forskningsbasert lærerutdanning i naturfag) og MASCOT (matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning).

Tidligere har jeg jobbet med simulering av ulike fysiske og kjemiske systemer, og jeg har en PhD i fysikk fra Universitetet i Oslo hvor jeg jobbet med simuleringer av stråleskader i biomolekyler.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Flipped classroom i naturfag (FiNa)

    Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

  • Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag (TRELIS)

    I prosjektet TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene.

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Vitenskapelige publikasjoner

Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Henriksen, Ellen Karoline; Eklund, Gunilla Brita Maria (2023). Fostering research literate science teachers: Science teacher educators’ views on research-based teacher education. Nordic Studies in Science Education . Vol. 19.
https://journals.uio.no/nordina/article/view/9582

Aalbergsjø, Siv Gundrosen (2022). Learning to make and use computer simulations in science education. 22 s. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 16.

Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Sollid, Per Øyvind (2021). Learning through modelling in science: Reflections by pre-service teachers. Nordic Studies in Science Education . Vol. 17.

Pajchel, Katarina; Jegstad, Kirsti Marie; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Sollid, Per Øyvind (2021). The role of school placement within research-based teacher education–through the eyes of science mentors. Teachers and Teaching: theory and practice .

Liu, L.; Shawki, Dilshad; Voulgarakis, Apostolos; Kasoar, Matthew; Samset, Bjørn Hallvard; Myhre, Gunnar; Forster, Piers M.; Hodnebrog, Øivind; Sillmann, Jana; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Boucher, Olivier; Faluvegi, Gregory S.; Iversen, Trond; Kirkevåg, Alf; Lamarque, Jean-François; Oliviè, Dirk Jan Leo; Richardson, Thomas Benjamin; Shindell, Drew; Takemura, Toshihiko (2018). A PDRMIP Multimodel study on the impacts of regional aerosol forcings on global and regional precipitation. Journal of Climate . Vol. 31.

Myhre, Gunnar; Forster, Piers M.; Samset, Bjørn Hallvard; Hodnebrog, Øivind; Sillmann, Jana; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Andrews, Timothy; Boucher, Olivier; Faluvegi, G.; Fläschner, Dagmar; Iversen, Trond; Kasoar, Matthew; Kharin, V; Kirkevåg, Alf; Lamarque, Jean-Francois; Oliviè, Dirk Jan Leo; Richardson, Thomas; Shindell, Drew; Shine, Keith P.; Stjern, Camilla Weum; Takemura, Toshihiko; Voulgarakis, Apostolos; Zwiers, Francis W. (2017). PDRMIP: A precipitation driver and response model intercomparison project-protocol and preliminary results. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS) . Vol. 98.

Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Sagstuen, Einar (2015). New Evidence for Hydroxyalkyl Radicals and Light- and Thermally Induced Trapped Electron Reactions in Rhamnose. Radiation Research . Vol. 184.

Krivokapic, Andre; Sanderud, Audun; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar (2015). Lithium formate for EPR dosimetry (2): secondary radicals in X-irradiated crystals. Radiation Research . Vol. 183.

Øyen, Live Furnes; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Knudtsen, Ingerid Skjei; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar (2015). Direct Radiation Effects to the Amino Acid Side-Chain: EMR and Periodic DFT of X-Irradiated L-Asparagine at 6 K. Journal of Physical Chemistry B . Vol. 119.

Knudtsen, Ingerid Skjei; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Hole, Eli Olaug; Sagstuen, Einar (2015). Radiation effects on crystalline l-asparagine, revisited: Radical formation by EMR and periodic DFT after X-irradiation at 275K. Radiation Physics and Chemistry . Vol. 106.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig