English version
Mona Liland Aabel

Mona Liland Aabel

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Lillehauge, Anke Wiesenack; Aabel, Mona Liland (2023). Deltakende design i ungdomsskolen – med elevene i førersetet. TEQ21 Nasjonal konferanse. OsloMet - Oslo Metropolitan University.

Lillehauge, Anke Wiesenack; Aabel, Mona Liland (2023). Deltakende design i ungdomsskolen. Johannesen, Monica; Lundberg, Pål; Smestad, Bjørn (Red.). Utdanning for tverrfaglige mål. s. 145-160. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig