English version
Per Øyvind Sollid

Per Øyvind Sollid

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Flipped classroom i naturfag (FiNa)

    Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

  • Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag (TRELIS)

    I prosjektet TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene.

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Vitenskapelige publikasjoner

Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Sollid, Per Øyvind (2021). Learning through modelling in science: Reflections by pre-service teachers. 18 s. Nordic Studies in Science Education. Vol. 17.
https://doi.org/10.5617/NORDINA.7108

Pajchel, Katarina ; Jegstad, Kirsti Marie ; Eklund, Gunilla Brita Maria ; Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Sollid, Per Øyvind (2021). The role of school placement within research-based teacher education–through the eyes of science mentors. Teachers and Teaching: theory and practice.
https://doi.org/10.1080/13540602.2021.1933416

Pajchel, Katarina ; Ramton, Aase Marit T. Sørum ; Sollid, Per Øyvind Dokken (2019). Modeller og modellering i naturfag. Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot; Holt, Anne (Red.). Dybdelæring i naturfag. s. 142-171. Universitetsforlaget.

Pajchel, Katarina ; Ramton, Aase Marit T. Sørum ; Sollid, Per Øyvind Dokken (2019). Matematikk i naturfag. Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot; Holt, Anne (Red.). Dybdelæring i naturfag. s. 172-207. Universitetsforlaget.

Hansen, Leif Ove; Hauge, Andreas; Myrheim, Jan; Sollid, Per Øyvind (2015). Extremal entanglement witnesses. 63 s. International Journal of Quantum Information. Vol. 13.
https://doi.org/10.1142/S0219749915500604

Hansen, Leif Ove; Hauge, Andreas; Myrheim, Jan; Sollid, Per Øyvind (2012). Low-rank positive-partial-transpose states and their relation to product vectors. 17 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). Vol. 85.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.022309

Sollid, Per Øyvind ; Leinaas, Jon Magne; Myrheim, Jan (2011). Unextendible product bases and extremal density matrices with positive partial transpose. 10 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). Vol. 84.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.84.042325

Leinaas, Jon Magne; Myrheim, Jan; Sollid, Per Øyvind (2010). Low-rank extremal positive-partial-transpose states and unextendible product bases. 6 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). Vol. 81.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.81.062330

Leinaas, JM; Myrheim, Jan; Sollid, PO (2010). Numerical studies of entangled positive-partial-transpose states in composite quantum systems. 12 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). Vol. 81.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.81.062329Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig