English version
Håkon Swensen

Håkon Swensen

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Flipped classroom i naturfag (FiNa)

    Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

NIELSEN, BIRGITTE LUND; Brandt, Harald; Swensen, Håkon (2018). Students developing representational competence as producers with and of augmented reality in science. Nordic Studies in Science Education . Vol. 14.

NIELSEN, BIRGITTE LUND; Brandt, Harald; Radner, Ole; Surland, Mogens; Swensen, Håkon (2017). Augmented Reality og stilladsering af elevernes undersøgende samtale og modelleringskompetence. MONA Matematikk og naturfagdidaktik .
https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36653

Swensen, Håkon (2016). Potential of augmented reality in sciences education. A literature review. Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torres, I. (Red.). ICERI2016 Proceedings. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. Kapittel. s. 2540-2547. Associated University Presses.

NIELSEN, BIRGITTE LUND; Brandt, Harald; Swensen, Håkon (2016). Augmented Reality in science education – affordances for student learning. Nordic Studies in Science Education . Vol. 12.
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/arti...

Log, Irene Beyer; Swensen, Håkon (2015). FLIPPED CLASSROOM AS A STEPPING STONE FOR INTEGRATING TPACK MINDSET IN TEACHER EDUCATION. Chova, L. Gómez; Martínez, A. López; Torres, I. Candel (Red.). INTED2015 Proceedings. KAPITTEL. The International Academy of Technology, Education and Development.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig