English version
Håkon Swensen

Håkon Swensen

Kort om

Jeg jobber ved instituttets seksjon for digital kompetanse, med fokus på grunnskole- og faglærerutdanning. Som lærer og underviser, bidrar jeg til å utvikle kompetanse hos både lærerstudenter og lærere som tar etter- og videreutdanning. Mine spesialområder omfatter programmering i skolen, omvendt undervisning, og bruken av utvidet virkelighet i naturfagene. Jeg har et sterkt engasjement for å fremme en god pedagogisk praksis for digitale verktøy i utdanningen.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Flipped classroom i naturfag (FiNa)

    Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

  • Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag (TRELIS)

    I prosjektet TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene.

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

NIELSEN, BIRGITTE LUND; Brandt, Harald; Swensen, Håkon (2018). Students developing representational competence as producers with and of augmented reality in science. Nordic Studies in Science Education. Vol. 14.
https://doi.org/10.5617/nordina.6163

NIELSEN, BIRGITTE LUND; Brandt, Harald; Radner, Ole; Surland, Mogens; Swensen, Håkon (2017). Augmented Reality og stilladsering af elevernes undersøgende samtale og modelleringskompetence. MONA Matematikk og naturfagdidaktik.

Swensen, Håkon (2016). Potential of augmented reality in sciences education. A literature review. Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torres, I. (Red.). ICERI2016 Proceedings. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. s. 2540-2547. Associated University Presses.
https://doi.org/10.21125/iceri.2016.1546

NIELSEN, BIRGITTE LUND; Brandt, Harald; Swensen, Håkon (2016). Augmented Reality in science education – affordances for student learning. Nordic Studies in Science Education. Vol. 12.
https://doi.org/10.5617/nordina.2399

Log, Irene Beyer; Swensen, Håkon (2015). FLIPPED CLASSROOM AS A STEPPING STONE FOR INTEGRATING TPACK MINDSET IN TEACHER EDUCATION. Chova, L. Gómez; Martínez, A. López; Torres, I. Candel (Red.). INTED2015 Proceedings. International Academy of Technology, Education and Development (IATED).Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig