English version
Aino Ukkonen

Aino Ukkonen

Forskningsprosjekter

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Flugel, Stefan Markus; Halse, Askill Harkjerr; Hartveit, Knut Johannes; Ukkonen, Aino (2022). Value of travel time by road type. European Transport Research Review . Vol. 14.

Ukkonen, Aino; Sahimaa, Olli (2021). Weight-based pay-as-you-throw pricing model: Encouraging sorting in households through waste fees. Waste Management . Vol. 135.

Thune-Larsen, Harald; Ukkonen, Aino; Hammes, Johanna Jussila; Jensen, Thomas Christian (2021). Transport infrastructure investment – climate and environmental effects in cost benefit analysis in the Nordic countries. ISBN: 9789289370189. 147 s. Nordisk ministerråd.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig