English version
Aino Ukkonen

Aino Ukkonen

Forskningsprosjekter

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Vitenskapelige publikasjoner

Ukkonen, Aino (2023). Formative assessment of computational thinking in mathematics – A case study. Drijvers, Paul; Csapodi, Csaba; Palmer, Hanna; Gosztonyi, Katalin; Kónya, Eszter (Red.). Proceedings of the thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13). s. 2828-2835. European Society for Research in Mathematics Education.

Flugel, Stefan Markus; Halse, Askill Harkjerr; Hartveit, Knut Johannes; Ukkonen, Aino (2022). Value of travel time by road type. 12 s. European Transport Research Review. Vol. 14.
https://doi.org/10.1186/s12544-022-00554-1

Ukkonen, Aino ; Sahimaa, Olli (2021). Weight-based pay-as-you-throw pricing model: Encouraging sorting in households through waste fees. 8 s. Waste Management. Vol. 135.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.09.011

Thune-Larsen, Harald; Ukkonen, Aino ; Hammes, Johanna Jussila; Jensen, Thomas Christian (2021). Transport infrastructure investment – climate and environmental effects in cost benefit analysis in the Nordic countries. ISBN: 9789289370189. 147 s. Nordisk ministerråd.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig