English version
Aino Ukkonen

Aino Ukkonen

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Thune-Larsen, Harald; Ukkonen, Aino; Hammes, Johanna Jussila; Jensen, Thomas Christian (2021). Transport infrastructure investment – climate and environmental effects in cost benefit analysis in the Nordic countries. ISBN: 9789289370189. 147 s. Nordisk ministerråd.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig