English version
Ellen Karoline Henriksen

Ellen Karoline Henriksen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Skolerettet fysikk   Fysikkdidaktikk   Lærerutdanning   Naturfagdidaktikk   Realfagdidaktikk   Utdanningsvalg   Rekruttering til realfag   Lektorutdanning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Strat, Tonje Tomine Seland ; Henriksen, Ellen Karoline ; Jegstad, Kirsti Marie (2023). Inquiry-based science education in science teacher education: a systematic review. 58 s. Studies in science education.
https://doi.org/10.1080/03057267.2023.2207148

Odden, Tor Ole Bigton; Lauvland, Anders; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline (2023). Implementing the learning assistant model in European higher education. European Journal of Physics. Vol. 44.
https://doi.org/10.1088/1361-6404/acb39e

Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Henriksen, Ellen Karoline ; Eklund, Gunilla Brita Maria (2023). Fostering research literate science teachers: Science teacher educators’ views on research-based teacher education. 14 s. Nordic Studies in Science Education. Vol. 19.
https://doi.org/10.5617/NORDINA.9582

Mork, Sonja Merethe; Henriksen, Ellen Karoline ; Haug, Berit; Jorde, Doris; Frøyland, Merethe (2021). Defining knowledge domains for science teacher educators. International Journal of Science Education.
https://doi.org/10.1080/09500693.2021.2006819

Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline ; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris; Korsager, Majken ; Knain, Erik; Ødegaard, Marianne; Teig, Nani; Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Bungum, Berit; Løken, Marianne; Stadler, Matthias Gregor (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. Nilsen, Trude; Kaarstein, Hege (Red.). Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. s. 207-260. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-09

Henriksen, Ellen Karoline (2021). Designing learning resources and investigating student motivation and learning in general relativity and quantum physics in Norway. Kersting, Magdalena; Blair, David (Red.). Teaching Einsteinian Physics in Schools: An Essential Guide for Teachers in Training and Practice. Routledge.

Frågåt, Thomas ; Henriksen, Ellen Karoline ; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2021). Pre-service science teachers’ and in-service physics teachers’ views on the knowledge and skills of a good teacher. 15 s. Nordic Studies in Science Education. Vol. 17.
https://doi.org/10.5617/NORDINA.7644

Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline (2018). Light talking: Students’ reflections on the wave-particle duality for light in small-group discussions. Jobér, Anna; Andrée, Maria; Ideland, Malin (Red.). Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives. XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding. s. 48-54. Malmö University. https://doi.org/https://doi.org/10.24834/978-91-71

Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline ; Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. 18 s. Physical Review Physics Education Research. Vol. 14.
https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.0101

Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline (2018). Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education. Vol. 102.
https://doi.org/10.1002/sce.21447

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig