English version
Ellen Karoline Henriksen

Ellen Karoline Henriksen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Skolerettet fysikk   Fysikkdidaktikk   Lærerutdanning   Naturfagdidaktikk   Realfagdidaktikk   Utdanningsvalg   Rekruttering til realfag   Lektorutdanning

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Naturfagsenteret, Prosjekt Vilje-con-valg Skolelaboratoriene for kjemi og biologi, UiO Fysikkdidaktikk-miljøer ved NTNU og UiB

Vitenskapelige publikasjoner

Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline (2018). Light talking: Students’ reflections on the wave-particle duality for light in small-group discussions. Jobér, Anna; Andrée, Maria; Ideland, Malin (Red.). Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives. XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding. 6. s. 48-54.
http://muep.mau.se/handle/2043/27046

Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. 18 s. Physical Review Physics Education Research . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10852/66046

Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline (2018). Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education . Vol. 102.
http://hdl.handle.net/11250/2594723

Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Holmegaard, Henriette Tholstrup; Madsen, Lene Møller; Ulriksen, Lars (2018). Balancing Cost and Value: Scandinavian Students’ First Year Experiences of Encountering Science and Technology Higher Education. Nordic Studies in Science Education . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10852/66094

Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education . Vol. 102.
http://hdl.handle.net/10852/68389

Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit (2018). What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education . Vol. 27.
http://hdl.handle.net/11250/2588786

Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline (2016). Physics students' understanding of fundamental principles in quantum physics. Lavonen, Jari; Juuti, Kalle; Lampiselkä, Jarkko; Uitto, Anna; Kaisa, Hahl (Red.). Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future.. Strand 1, Chapter 3. s. 11-19. ESERA.

Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2015). Prosjekt ReleKvant: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter. Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise (Red.). Veier til fremragende lærerutdanning. Kapittel 3. s. 45-56. Universitetsforlaget.

Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/11250/2473931

Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline (2015). Short stories of educational choice – in the words of science and technology students. Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin; Ryder, Jim (Red.). Understanding student participation and choice in science and technology education. Kapittel 9. s. 135-151. Springer.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig