English version
Ellen Karoline Henriksen

Ellen Karoline Henriksen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Skolerettet fysikk   Fysikkdidaktikk   Lærerutdanning   Naturfagdidaktikk   Realfagdidaktikk   Utdanningsvalg   Rekruttering til realfag   Lektorutdanning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Odden, Tor Ole Bigton; Lauvland, Anders; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline (2023). Implementing the Learning Assistant Model in European higher education. European Journal of Physics .

Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Henriksen, Ellen Karoline; Eklund, Gunilla Brita Maria (2023). Fostering research literate science teachers: Science teacher educators’ views on research-based teacher education. Nordic Studies in Science Education .

Mork, Sonja Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Haug, Berit; Jorde, Doris; Frøyland, Merethe (2021). Defining knowledge domains for science teacher educators. International Journal of Science Education .

Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris; Korsager, Majken; Knain, Erik; Ødegaard, Marianne; Teig, Nani; Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Bungum, Berit; Løken, Marianne; Stadler, Matthias Gregor (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. Nilsen, Trude; Kaarstein, Hege (Red.). Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Kapittel 9. s. 207-260. Universitetsforlaget.
http://hdl.handle.net/10852/93717

Henriksen, Ellen Karoline (2021). Designing learning resources and investigating student motivation and learning in general relativity and quantum physics in Norway. Kersting, Magdalena; Blair, David (Red.). Teaching Einsteinian Physics in Schools: An Essential Guide for Teachers in Training and Practice. Chapter 19. Routledge.

Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2021). Pre-service science teachers’ and in-service physics teachers’ views on the knowledge and skills of a good teacher. Nordic Studies in Science Education . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/10852/92367

Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline (2018). Light talking: Students’ reflections on the wave-particle duality for light in small-group discussions. Jobér, Anna; Andrée, Maria; Ideland, Malin (Red.). Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives. XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding. 6. s. 48-54.
http://muep.mau.se/handle/2043/27046

Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. 18 s. Physical Review Physics Education Research . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10852/66046

Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline (2018). Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education . Vol. 102.
http://hdl.handle.net/11250/2594723

Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Holmegaard, Henriette Tholstrup; Madsen, Lene Møller; Ulriksen, Lars (2018). Balancing Cost and Value: Scandinavian Students’ First Year Experiences of Encountering Science and Technology Higher Education. Nordic Studies in Science Education . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10852/66094

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig