English version
Ellen Karoline Henriksen

Ellen Karoline Henriksen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Skolerettet fysikk   Fysikkdidaktikk   Naturfagdidaktikk   Realfagdidaktikk   Stråling   Naturvitenskapelig allmenndannelse   Utdanningsvalg   Rekruttering til realfag   Jenter og realfag

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Naturfagsenteret, Prosjekt Vilje-con-valg Skolelaboratoriene for kjemi og biologi, UiO Fysikkdidaktikk-miljøer ved NTNU og UiB

Vitenskapelige publikasjoner

Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline (2018). Light talking: Students’ reflections on the wave-particle duality for light in small-group discussions. Jobér, Anna; Andrée, Maria; Ideland, Malin (Red.). Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives. XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding. 6. s. 48-54.
http://muep.mau.se/handle/2043/27046

Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. 18 s. Physical Review Physics Education Research . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10852/66046

Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline (2018). Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education . Vol. 102. 246723

Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Holmegaard, Henriette Tholstrup; Madsen, Lene Møller; Ulriksen, Lars (2018). Balancing Cost and Value: Scandinavian Students’ First Year Experiences of Encountering Science and Technology Higher Education. Nordic Studies in Science Education . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10852/66094

Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education . Vol. 102. ReleKvant

Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit (2018). What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education . Vol. 27.
http://hdl.handle.net/11250/2588786

Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline (2016). Physics students' understanding of fundamental principles in quantum physics. Lavonen, Jari; Juuti, Kalle; Lampiselkä, Jarkko; Uitto, Anna; Kaisa, Hahl (Red.). Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future.. Strand 1, Chapter 3. s. 11-19. ESERA.

Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2015). Prosjekt ReleKvant: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter. Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise (Red.). Veier til fremragende lærerutdanning. Kapittel 3. s. 45-56. Universitetsforlaget.

Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/11250/2473931

Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline (2015). Short stories of educational choice – in the words of science and technology students. Henriksen, Ellen Karoline; Dillon, Justin; Ryder, Jim (Red.). Understanding student participation and choice in science and technology education. Kapittel 9. s. 135-151. Springer.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig