English version
Andre Rognes

Andre Rognes

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Logikk

Forskningsprosjekter

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Holm, Lene Berge; Rognes, Andre; Dahl, Fredrik Andreas (2022). The FLIPPED STEP study: A randomized controlled trial of flipped vs. traditional classroom teaching in a university-level statistics and epidemiology course. International Journal of Educational Research Open . Vol. 3.

Bjerke, Annette Hessen; Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Rognes, Andre (2021). Relationship between Birth Month and Mathematics Performance in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research .

Bøhler, Elena; Rognes, Andre (2019). Matematikk på og med nettbrett i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kappitel 7. s. 137-156. Cappelen Damm Akademisk.

Rognes, Andre (2009). Turning decision procedures into disprovers. Mathematical logic quarterly . Vol. 55.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig