English version
Elena Bøhler

Elena Bøhler

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bøhler, Elena (2023). Krav om progresjon: Hvordan beskrives progresjon i arbeidet med fagområdet antall, rom og form i barnehagens årsplaner?. Nordisk barnehageforskning.
https://doi.org/10.23865/nbf.v20.272

Bøhler, Elena ; Rognes, Andre (2019). Matematikk på og med nettbrett i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . s. 137-156. Cappelen Damm Akademisk.

Bøhler, Elena (2012). Matematikk - et fag i barnehagelærerutdanningen. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Red.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. s. 251-269. Universitetsforlaget.

Bøhler, Elena (2012). Matematikk i barnehagen: en historie. Fosse, Trude (Red.). Rom for matematikk - i barnehagen. s. 109-136. Caspar Forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig