Norwegian version
Elena Bøhler

Elena Bøhler

Scientific publications

Bøhler, Elena (2023). Krav om progresjon: Hvordan beskrives progresjon i arbeidet med fagområdet antall, rom og form i barnehagens årsplaner?. Nordisk Barnehageforskning .

Bøhler, Elena; Rognes, Andre (2019). Matematikk på og med nettbrett i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kappitel 7. p. 137-156. Cappelen Damm Akademisk.

Bøhler, Elena (2012). Matematikk - et fag i barnehagelærerutdanningen. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Ed.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. 12. p. 251-269. Universitetsforlaget.

Bøhler, Elena (2012). Matematikk i barnehagen: en historie. Fosse, Trude (Ed.). Rom for matematikk - i barnehagen. kapittel 6. p. 109-136. Caspar Forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete