English version
Sissil Lea Heggernes

Sissil Lea Heggernes

Kort om

Sissil Lea Heggernes er førsteamanuensis i engelsk ved grunnskolelærerutdanningen, hvor hun underviser barne- og ungdomslitteratur, kultur og engelsk fagdidaktikk. Hennes forskningsinteresser omhandler interkulturell læring, kritisk tenkning og bildebøker, spesielt i kontekst av språklæring. Hun er også opptatt av lesing, dialogisk læring og læreres faglige utvikling.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Øien, Ola Buan; Heggernes, Sissil Lea ; Karlsen, Anne Mette Færøyvik (2023). Flerstemmige perspektiver i norsk utdanningsforskning. Spenninger og muligheter. ISBN: 978-82-02-81798-5. 229 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.212

Heggernes, Sissil Lea (2023). Enacting democracy with refugee voices through a picturebook in English language teaching. Øien, Ola Buan; Heggernes, Sissil Lea; Karlsen, Anne Mette Færøyvik (Red.). Flerstemmige perspektiver i norsk utdanningsforskning. Spenninger og muligheter. s. 11-32. Cappelen Damm Akademisk.

Heggernes, Sissil Lea (2023). "Who's that man?" - Stirring teenagers' curiosity through Peter Sís's The Wall. Alter, Grit; Merse, Thorsten (Red.). Re-thinking Picturebooks for Intermediate and Advanced Learners: Perspectives for Secondary English Language Education. s. 203-224. Narr Francke Attempto Verlag.

Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Baily, Supriya; Skårås, Merethe ; Ramos, Kathy; Ege, April Maute; Heggernes, Sissil Lea ; Carsillo, Tami (2023). Exploring the Power of Internationalization in Teacher Education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/njcie.5233

Tørnby, Hilde ; Heggernes, Sissil Lea ; Andersson-Bakken, Emilia ; Svanes, Ingvill Krogstad (2023). Hats off to critical thinking: Anexcursion into Jon Klassen’s hat trilogy. 8 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.7

Andersson-Bakken, Emilia ; Heggernes, Sissil Lea ; Svanes, Ingvill Krogstad ; Tørnby, Hilde (2022). “Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!” Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet. 23 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8995

Heggernes, Sissil Lea (2022). Intercultural English teaching in Norway for the 21st century. Dypedahl, Magne (Red.). Moving English language teaching forward : Festschrift in honor of Ragnhild Elisabeth Lund. s. 141-164. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.166.ch7

Heggernes, Sissil Lea (2021). A critical review of the role of texts in fostering intercultural communicative competence in the English language classroom. Educational Research Review. Vol. 33.
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100390

Heggernes, Sissil Lea (2021). Intercultural learning through Peter Sís’ The Wall: Teenagers reading a challenging picturebook. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. s. 163-182. Routledge.

Heggernes, Sissil Lea (2019). Opening a Dialogic Space: Intercultural Learning through Picturebooks. Children's Literature in English Language Education (CLELEjournal ). Vol. 7.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig