English version
Torill Vist

Torill Vist

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Pedagogiske fag

Emner

Musikk   Kunstbasert forskning   Barnehagelærerutdanning   Musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk

Vitenskapelige publikasjoner

Vist, Torill (2022). Fortellinger om samsang – fellesskap i og mellom generasjoner. MusPed:Research . Vol. 5.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Vist, Torill (2019). Estetisk læring i et kunstpedagogisk perspektiv : en artikkel om kunstneriske møter. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. Artikkel 6. s. 123-140. Fagbokforlaget.

Almqvist, Cecilia Ferm; Vist, Torill (2019). Arts-Based Research in European Arts Education: Philosophical, ontological and epistemological introductions. The European Journal of Philosophy in Arts Education . Vol. 4.

Winger, Nina; Hernes, Leif; Vist, Torill (2019). Blikk for barn. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. Artikkel 1. s. 11-30. Fagbokforlaget.

Vist, Torill (2019). Estetisk læring, også på norsk?. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. Artikkel 5. s. 105-122. Fagbokforlaget.

Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (2019). Blikk for barn. ISBN: 9788245023947. 227 s. Fagbokforlaget.
https://www.fagbokforlaget.no/Blikk-for-barn/I9788...

Vist, Torill; Os, Ellen (2019). Music education through the lens of ITERS-R: Discussing results from 206 toddler day care groups. Research Studies in Music Education .

Vist, Torill; Holdhus, Kari (2018). Does this work [of art] invite me into [intersubjective] dialogue? Discussing relational aesthetics in music education. The European Journal of Philosophy in Arts Education . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2580173

Vist, Torill (2018). Toddler Encounters as Aesthetic Interviews? Discussing an Arts-Based Data Gathering. 11 s. Qualitative Inquiry .

Vist, Torill (2018). Musikk i barnehagen : følelser, fellesskap, kunnskap. Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt (Red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. kapittel 28. s. 503-522. Fagbokforlaget.

Vist, Torill (2017). Hva slags fag er musikk - i barnehagen?. Nielsen, Siw Graabræk; Varkøy, Øivind (Red.). Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver. kapittel. s. 141-151. Norges musikkhøgskole.

Vist, Torill (2017). 'Musikkterapedikk’: Humanistiske handlemuligheter i musikkpedagogikk. Stensæth, Karette; Trondalen, Gro; Varkøy, Øivind (Red.). Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud. kapittel. s. 223-235.
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/112...

Vist, Torill (2017). Kunstbasert forskning i barnehagen: teori om en mulig praksis. Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne (Red.). Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. kapittel 7. s. 101-115. Universitetsforlaget.

Vist, Torill (2016). Facets of experience —Interviews on music and emotion in encounter with Frede Nielsen’s theory on multifaceted meanings in music experience. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok . Vol. 17.

Vist, Torill (2016). Arts-based research processes in ECEC: Examples from preparing and conducting a data collection. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 13.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/vie...

Halland, Sissel Aastvedt; Vist, Torill (2016). Estetiske opplevingar : Toddlaren i møte med materiale. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. Artikkel 6. s. 119-146. Fagbokforlaget.

Vist, Torill (2015). Arts-based Research in Music education - general concepts and potential cases. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok . Vol. 16.
http://nmh.no/ansatte/nyheter/nye-bidrag-til-den-n...

Vist, Torill (2014). Fra kommende voksne til kommende skolebarn? Musikkfaget og norske barnehagediskurser. Barn . Vol. 32.

Vist, Torill (2014). Musikk i barnehagen – følelser, fellesskap, kunnskap. Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt (Red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. kapittel 29. s. 493-511. Fagbokforlaget.

Vist, Torill; Bonde, Lars Ole (2013). "Then Certain Songs Came": Music Listening in the Grieving Process after Loosing a Child. Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) .

Vist, Torill; Alvestad, Marit (2012). Læringskulturer i barnehagen - En innledning. Vist, Torill; Alvestad, Marit (Red.). Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. kapittel. s. 9-17. Cappelen Damm Akademisk.

Vist, Torill (2012). Når rytmene ler og tonene gråter - musikalske muligheter for følelseskunnskap. Vist, Torill; Alvestad, Marit (Red.). Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. s. 188-213. Cappelen Damm Akademisk.

Vist, Torill; Alvestad, Marit (2012). Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. ISBN: 978-82-02-35016-1. 291 s. Cappelen Damm Akademisk.

Vist, Torill (2011). Følelseskunnskap og helse: Musikk og identitet i et kunnskapsperspektiv. Stensæth, Karette; Bonde, Lars Ole (Red.). Musikk, helse, identitet. artikkel. s. 179-198. Norges musikkhøgskole.
http://asp.bibits.no/nmh/wsRecInfo.asp?idno=131930...

Vist, Torill (2011). Music Experience in Early Childhood: Potential for Emotion Knowledge?. International Journal of Early Childhood . Vol. 43.

Vist, Torill (2009). Følelseskunnskap kunnskapsomårde i musikkfaget?. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok . Vol. 11.

Vist, Torill (2008). Musikken som medierende redskap. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok . Vol. 10.

Vist, Torill (2005). I lyden bor barnet, i barnet bor lyden - om små barns forhold til musikk. Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor; Röthle, Monika (Red.). Småbarnspedagogikk Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. kapittel. s. 75-91. Cappelen Damm Akademisk.

Vist, Torill (2002). Musikalsk opplevelse og samspill – den første nøkkel til verden. På vei videre... Jubileumstdisskrift for førskolelærerutdanninga i Stavanger. faglig_bok_institusjon.

Vist, Torill (2002). Musikken - en kulturell navlestreng. Kulturbarnehagen. s. 72-81. Det Norske Samlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig