English version
Pia Kristine Lang-Holmen

Pia Kristine Lang-Holmen

Kort om

Pia Lang-Holmen er prosjektleder for utviklingsprosjektet TRALL (https://trall.no) og prosjektkoordinator for det tverrfaglige forskningsmiljøet på barnehage og barndom i storby, REACH (https://uni.oslomet.no/reach).

Lang-Holmen er utdannet som Master of Arts, Education in Science, Technology and Society fra UiO og Universitetet i Maastricht, NL. Hun har bred erfaring som prosjektleder og nettverkskoordinator, blant annet fra Medietilsynets nasjonale EU-prosjekt Trygg bruk-senteret. Hun har tidligere jobbet som strategirådgiver i EU-kommisjonen, og jobber tidvis som ekspert for EU-kommisjonen i utvelgelser og evalueringer av prosjekter, blant annet innen H2020. Lang-Holmen har spesialkompetanse på barns digitale rettigheter, godt digitalt innhold for barn, barns deltakelse og medvirkning, strategisk kommunikasjon, og er også involvert i utredninger, informasjons- og opplæringsmateriell for skoler, barnehager og foreldre.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap   Samfunnsvitenskap

Emner

Tverrfaglig

Administrative arbeidsområder

Prosjektledelse   Økonomistyring   Økonomi rapportering   EU   Strategisk kommunikasjon

Samarbeidsrelasjoner

Prosjektleder for utviklingen av TRALL og prosjektmedarbeider i REACH, begge OsloMet-prosjekter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Lang-Holmen, Pia Kristine (2020). Mot felles skandinaviske forskningsspørsmål. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2020). Nasjonal studie om håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager på oppdrag fra UDIR. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2020). Usma Ahmed – masterstudent i REACH Styringsgruppe – og en brobygger i barnehagen. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2020). Felles interesser i partnerskap med Malmø. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2020). Artikkel av Ingar Brattbakk: Trangboddhet og barnefamiliers hverdagsliv i koronaens tid. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2020). REACH etablerer skandinavisk samarbeid. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2020). Barnehageansatte med minoritetsbakgrunn en ressurs under korona. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2020). Unik innsikt og erfaringer fra familier og barnehageansatte under korona-situasjonen. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2020). REACH-møter under korona. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2020). ISOTIS: Barn bryr seg ikke om etniske og kulturelle forskjeller. REACH/OsloMets nettsider.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig