English version
Pia Kristine Lang-Holmen

Pia Kristine Lang-Holmen

Kort om

Pia Lang-Holmen leder utviklingsprosjektet TRALL (https://trallapp.no), og har permisjon for å lede videreføringen sv Trall-appen i Trall AS.

Lang-Holmen er utdannet som Master of Arts, Education in Science, Technology and Society fra UiO og Universitetet i Maastricht, NL. Hun har bred erfaring som prosjektleder og nettverkskoordinator, blant annet fra Medietilsynets nasjonale EU-prosjekt Trygg bruk-senteret. Hun har tidligere jobbet som strategirådgiver i EU-kommisjonen, og jobber tidvis som ekspert for EU-kommisjonen i utvelgelser og evalueringer av prosjekter, blant annet innen H2020. Lang-Holmen har spesialkompetanse på barns digitale rettigheter, godt digitalt innhold for barn, barns deltakelse og medvirkning, strategisk kommunikasjon, og er også involvert i utredninger, informasjons- og opplæringsmateriell for skoler, barnehager og foreldre.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap   Samfunnsvitenskap

Emner

Tverrfaglig

Administrative arbeidsområder

Prosjektledelse   Økonomistyring   Økonomi rapportering   EU   Strategisk kommunikasjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Haukenes, Siri ; Hagen, Liv Anna ; Engesnes, Nina ; Danbolt, Ingrid Anette ; Lang-Holmen, Pia Kristine (2021). Trall - for Grunnskolelærerudannere. Fagdag. OSloMet - Fakultet for lærerutdanning - GLU.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2021). Kronikk i Aftenposten: Barnehagene i Oslo trenger ikke bare flere menn. De trenger flere menn med minoritetsbakgrunn. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2021). Nordisk seminar om barnehagen i flerkulturell storbykontekst. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2021). 350 ansatte på digital fagdag i mars. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2021). Nordisk PhD-emne: Barndommer i Norden – bli med til Malmø i november. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2021). Mulighetenes barnehage – kvalitet i Oslo kommunes barnehager. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2021). Hvordan har koronapandemien påvirket barns oppvekst i storbyen? Bli med REACH på Storbykonferansen 2021. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2021). Programmet er klart: En nordisk REACH-sesjon under Storbykonferansen 2021, 28. oktober. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2020). Masterprosjekt med REACH-fokus?. REACH/OsloMets nettsider.

Lang-Holmen, Pia Kristine (2020). ISOTIS: Barn bryr seg ikke om etniske og kulturelle forskjeller. REACH/OsloMets nettsider.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig