English version
Pia Kristine Lang-Holmen

Pia Kristine Lang-Holmen

Kort om

Pia Lang-Holmen er prosjektkoordinator for utviklingsprosjektet "Trall - med sangskatten i lomma": https://blogg.hioa.no/trall og for det tverrfaglige senteret for forskning på barnehage og barndom i storby, REACH: https://blogg.hioa.no/reach.

Lang-Holmen er utdannet som Master of Arts, Education in Science, Technology and Society fra UiO og Universitetet i Maastricht, NL. Hun har bred erfaring som prosjektleder og koordinator for store nettverk, blant annet fra Medietilsynets nasjonale EU-prosjekt Trygg bruk-senteret. Hun har tidligere jobbet som strategirådgiver i EU-kommisjonen, og jobber tidvis som ekspert for EU-kommisjonen i utvelgelser og evalueringer av prosjekter, blant annet innen H2020. Lang-Holmen har spesialkompetanse på barns digitale rettigheter, godt digitalt innhold for barn, barns deltakelse og medvirkning, strategisk kommunikasjon, og er også involvert i utredninger, informasjons- og opplæringsmateriell for skoler, barnehager og foreldre.

Administrative arbeidsområder

Prosjektledelse   Økonomistyring   Økonomi rapportering   EU   Strategisk kommunikasjon