English version
Nina Engesnes

Nina Engesnes

Fagområder

Emner

Barnehagelærerutdanning   Musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk   TRALL

Vitenskapelige publikasjoner

Engesnes, Nina (2023). Fortellingen om "estekster". Om å utvikle et begrep og utforske det i en forskningsprosess om barnehagens lydlandskaper. 28 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/ar.4984

Engesnes, Nina ; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill – utforsking av potensialer for meningsskaping i møte med en sang. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . s. 115-134. Cappelen Damm Akademisk.

Knudsen, Jan Sverre ; Aglen, Gry Sagmo ; Danbolt, Ingrid Anette ; Engesnes, Nina (2018). Musical pathfinders of the kindergarten. Contemporary Issues in Early Childhood.
https://doi.org/10.1177/1463949118756369

Engesnes, Nina ; Danbolt, Ingrid Anette ; Hagen, Liv Anna (2017). "Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre" - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper. Nordisk barnehageforskning. Vol. 15.
https://doi.org/10.7577/nbf.1809

Knudsen, Jan Sverre ; Aglen, Gry Sagmo ; Danbolt, Ingrid Anette ; Engesnes, Nina (2015). Barnehagens musikalske veivisere. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 99.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791557/barnehagensPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig