English version
Jan Sverre Knudsen

Jan Sverre Knudsen

Kort om

Mitt akademiske arbeid knytter an til en rekke disipliner innen musikkforskning: musikkpedagogikk, musikkterapi, musikkantropologi og musikksosiologi. Mine faglige interesser springer ut fra et ønske om å undersøke hvordan musikalsk praksis får mening og kraft - som symbol på nasjonal identitet, som redskap til å bygge samhold, som terapeutisk behandling eller som spontan improvisert kommunikasjon mellom barn.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen musikkvitenskap   Musikkpedagogikk

Emner

Musikkantropologi   Musikkterapi   Populærmusikkforskning

Land

Chile   Gambia   India   Norge   Palestina   Zimbabwe

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Knudsen, Jan Sverre (2021). Arts for Children, Cultural Diversity and the Production of Difference. 16 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R) . Vol. 10.

Knudsen, Jan Sverre (2021). To “Move, Surprise, and Thrill”: Thirty Years of Promoting Cultural Diversity in Norwegian School Concerts. Kallio, Alexis Anja; Westerlund, Heidi; Karlsen, Sidsel; Marsh, Kathryn; Sæther, Eva (Red.). The politics of diversity in music education. Kapittel. s. 87-101. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-65617-1_7

Knudsen, Jan Sverre (2018). Songkanon i skola och förskola. Trulsson, Ylva Hofvander; Westvall, Maria (Red.). Skapande och integration. Kapittel 7. s. 121-136. Studentlitteratur AB.

Knudsen, Jan Sverre; Aglen, Gry Sagmo; Danbolt, Ingrid Anette; Engesnes, Nina (2018). Musical pathfinders of the kindergarten. Contemporary Issues in Early Childhood .
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14639...

Järviluoma-Mäkelä, Helmi; Kirkegaard, Annemette; Knudsen, Jan Sverre; Otterbeck, Jonas (2017). Researching Music Censorship in Perspective. Kirkegaard, Annemette; Järviluoma-Mäkelä, Helmi; Knudsen, Jan Sverre; Otterbeck, Jonas (Red.). Researching Music Censorship. Chapter 15. s. 312-322. Cambridge Scholars Publishing.

Knudsen, Jan Sverre (2017). Music in the Aftermath of the 2011 Utøya Massacre. Holt, Fabian; Kärje, Antti-Ville (Red.). The Oxford Handbook of Popular Music in the Nordic Countries. Chapter 13. s. 257-276. Oxford University Press.
https://global.oup.com/academic/product/the-oxford...

Kirkegaard, Annemette; Järviluoma-Mäkelä, Helmi; Knudsen, Jan Sverre; Otterbeck, Jonas (2017). Researching Music Censorship. ISBN: 978-1-4438-8617-8. 345 s. Cambridge Scholars Publishing.
https://books.google.no/books?id=6VwpDwAAQBAJ&pg=P...

Knudsen, Jan Sverre; Aglen, Gry Sagmo; Danbolt, Ingrid Anette; Engesnes, Nina (2015). Barnehagens musikalske veivisere. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 99.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791557/barnehagens...

Knudsen, Jan Sverre (2014). Den nasjonale minneseremonien etter 22. juli 2011. Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Red.). Musikk etter 22. juli. Kapittel 3. s. 49-72. Norges musikkhøgskole.
http://hdl.handle.net/10642/2169

Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (2014). Musikk etter 22. juli. 247 s. Norges musikkhøgskole.
http://nmh.no/forskning/senter_for_musikk_og_helse...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig