English version
Jan Sverre Knudsen

Jan Sverre Knudsen

Kort om

Mitt akademiske arbeid knytter an til en rekke disipliner innen musikkforskning: musikkpedagogikk, musikkterapi, musikkantropologi og musikksosiologi. Mine faglige interesser springer ut fra et ønske om å undersøke hvordan musikalsk praksis får mening og kraft - som symbol på nasjonal identitet, som redskap til å bygge samhold, som terapeutisk behandling eller som spontan improvisert kommunikasjon mellom barn.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen musikkvitenskap   Musikkpedagogikk

Emner

Musikkantropologi   Musikkterapi   Populærmusikkforskning

Land

Chile   Gambia   India   Norge   Palestina   Zimbabwe

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Knudsen, Jan Sverre (2021). Arts for Children, Cultural Diversity and the Production of Difference. 16 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R) . Vol. 10.

Knudsen, Jan Sverre (2021). To “Move, Surprise, and Thrill”: Thirty Years of Promoting Cultural Diversity in Norwegian School Concerts. Kallio, Alexis Anja; Westerlund, Heidi; Karlsen, Sidsel; Marsh, Kathryn; Sæther, Eva (Red.). The politics of diversity in music education. Kapittel. s. 87-101. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-65617-1_7

Knudsen, Jan Sverre (2018). Songkanon i skola och förskola. Trulsson, Ylva Hofvander; Westvall, Maria (Red.). Skapande och integration. Kapittel 7. s. 121-136. Studentlitteratur AB.

Knudsen, Jan Sverre; Aglen, Gry Sagmo; Danbolt, Ingrid Anette; Engesnes, Nina (2018). Musical pathfinders of the kindergarten. Contemporary Issues in Early Childhood .
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14639...

Järviluoma-Mäkelä, Helmi; Kirkegaard, Annemette; Knudsen, Jan Sverre; Otterbeck, Jonas (2017). Researching Music Censorship in Perspective. Kirkegaard, Annemette; Järviluoma-Mäkelä, Helmi; Knudsen, Jan Sverre; Otterbeck, Jonas (Red.). Researching Music Censorship. Chapter 15. s. 312-322. Cambridge Scholars Publishing.

Knudsen, Jan Sverre (2017). Music in the Aftermath of the 2011 Utøya Massacre. Holt, Fabian; Kärje, Antti-Ville (Red.). The Oxford Handbook of Popular Music in the Nordic Countries. Chapter 13. s. 257-276. Oxford University Press.
https://global.oup.com/academic/product/the-oxford...

Kirkegaard, Annemette; Järviluoma-Mäkelä, Helmi; Knudsen, Jan Sverre; Otterbeck, Jonas (2017). Researching Music Censorship. ISBN: 978-1-4438-8617-8. 345 s. Cambridge Scholars Publishing.
https://books.google.no/books?id=6VwpDwAAQBAJ&pg=P...

Knudsen, Jan Sverre; Aglen, Gry Sagmo; Danbolt, Ingrid Anette; Engesnes, Nina (2015). Barnehagens musikalske veivisere. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 99.
https://www.idunn.no/file/pdf/66791557/barnehagens...

Knudsen, Jan Sverre (2014). Den nasjonale minneseremonien etter 22. juli 2011. Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Red.). Musikk etter 22. juli. Kapittel 3. s. 49-72. Norges musikkhøgskole.
http://hdl.handle.net/10642/2169

Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (2014). Musikk etter 22. juli. 247 s. Norges musikkhøgskole.
http://nmh.no/forskning/senter_for_musikk_og_helse...

Knudsen, Jan Sverre (2013). Children’s Concert Experience. An Intercultural Approach. McArdle, Felicity; Boldt, Gail M. (Red.). Young Children, Pedagogy and the Arts. Ways of seeing. Kapittel 10. s. 169-186. Routledge.
http://www.routledge.com/books/details/97804156269...

Knudsen, Jan Sverre (2011). The cultural autonomy of music - an advantage in cross-cultural music education?. Finnish Journal of Music Education . Vol. 14.

Knudsen, Jan Sverre (2011). Music of the Multiethnic Minority: A Postnational Perspective. Music & Arts in Action . Vol. 3.
http://musicandartsinaction.net/index.php/maia/ind...

Knudsen, Jan Sverre (2010). Musikkulturelt mangfold : forskjeller og fellesskap. Sætre, Jon Helge; Salvesen, Geir (Red.). Allmenn musikkundervisning : perspektiver på praksis. Kapittel 10. s. 156-177. Gyldendal Akademisk.

Knudsen, Jan Sverre (2010). Playing with wordsas if it was a rap game : hip-hop street language in Oslo. Quist, Pia; Svendsen, Bente Ailin (Red.). Multilingual urban Scandinavia : new linguistic practices. Kapittel 13. s. 156-169. Multilingual Matters.

Knudsen, Jan Sverre (2009). Dancing for Survival. Belonging, Authenticity, Space and Place in a Chilean Immigrant Dance Group. Clausen, Bernd; Hemetek, Ursula; Sæther, Eva (Red.). Music in Motion - Diversity and Dialogue in Europe. Kapittel. s. 209-232. Transcript Verlag.

Knudsen, Jan Sverre (2008). What makes ethnicity matter?. European meetings in ethnomusicology .

Knudsen, Jan Sverre (2008). Children’s improvised vocalisations – learning, communication and technology of the self. Contemporary Issues in Early Childhood . Vol. 9.
http://www.wwwords.co.uk/ciec/

Knudsen, Jan Sverre (2008). Forskjeller og Fellesskap - Musikk med små barn i et flerkulturelt perspektiv. Otterstad, Ann Merete (Red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. Kapittel. s. 252-263. Universitetsforlaget.

Knudsen, Jan Sverre (2008). Glatte gater - Musikkproduksjon i et urbant ungdomsmiljø. Krogh, Mads; Stougaard Pedersen, Birgitte (Red.). Hiphop i Skandinavien. Kapittel. s. 49-74. Aarhus Universitetsforlag.

Knudsen, Jan Sverre (2008). Barns spontansang – læring, kommunikasjon eller “selvets teknologi”?. Ruud, Even; Trondalen, Gro (Red.). Perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi. Kapittel. s. 161-170. Norges musikkhøgskole.

Knudsen, Jan Sverre (2007). Music Education in an Age of Globalisation. Ramos, Fernando Sadio (Red.). Educação para a Cidadania Europeia com as Artes. Artikkel. s. 105-116.

Knudsen, Jan Sverre (2005). Forskjeller og fellesskap - musikk i den flerkulturelle barnehagen. Germeten, Sidsel; Fajersson, Karin Elise (Red.). Vi vet hvor vi har vært, og vi vet hva vi har lært! Lærere og studenters efaringer med "Flerkulturell Lærerutdanning" 2002-2004. Kapittel.

Knudsen, Jan Sverre (2005). Sted, tilhørighet og musikk i et innvandrermiljø. Alsvik, Ola (Red.). Musikk, identitet og sted. Kapittel. s. 258-288.

Knudsen, Jan Sverre (2004). Folkedans i et innvandrermiljø : symbol identitetsmarkør og sosial praksis. Norsk folkemusikklags skrifter .

Knudsen, Jan Sverre (2001). Dancing Cueca "with your coat on"; The Role of Traditional Chilean Dance in an Immigrant Community". British Journal of Ethnomusicology . Vol. 10.

Knudsen, Jan Sverre (2001). Traditional dance in the immigrant community. Hvenekilde, Anne; Nortier, Jacomine (Red.). Meetings at the Crossroads: Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht.

Knudsen, Jan Sverre (1999). Why music?. NORAD, Cultural cooperation div (Red.). Music co-operation between Norway and the South. Music and development. s. 94-99.

Knudsen, Jan Sverre (1997). "Afrikansk Musikk i Østfold". Skyllstad, Kjell; Ellingsen, Anne Elisabeth (Red.). Musikk for barn og unge i det flerkulturelle samfunn, Skriftserie fra Institutt for musikk og teater. s. 42-54. Universitetet i Oslo.

Knudsen, Jan Sverre (1996). Kwira Mungoro (Transkripsjon, barnesang fra Zimbabwe). Danbolt, Ingrid; Hoen, Kari Anne; Heiberg, Ida Welhaven (Red.). Sikia : sanger fra Afrika, Latin-Amerika og Asia. ..Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig