English version
Therese Dokken

Therese Dokken

Kort om

Therese Dokken har vært forsker ved NOVA siden 2019. Hun er samfunnsøkonom, med doktorgrad i utviklings- og ressursøkonomi fra NMBU på Ås. Hun har interesse for og erfaring med problemstillinger knyttet til ulikhet, sosiale konsekvenser av klimapolitikk og velferdsreformer, forvaltning av naturressurser i østlige deler av Afrika, betydningen av klimaendringer for fremtidens velferdspolitikk og marginalisering av personer med funksjonsnedsettelser. Hun har kompetanse i både kvantitativ og kvalitativ datasamling og analyse.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emner

Velferdsstat   Kvantitative forskningsmetoder   Klimaendringer og velferdsstatens bærekraft   Inkludering for personer med funksjonsnedsettelser   Registerdata

Regioner

Afrika   Europa

Land

Etiopia   Norge   Tanzania

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bøhler, Kjetil Klette; Røberg, Karl Ingar Kittelsen; Dokken, Therese (2023). Reflekterer festivalsjefenes prioriteringer formålene med Kulturrådets tilskuddsordninger?. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 217-260. Kulturrådet.

Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Festivaler: kulturpolitikk og Kulturrådet. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 11-47. Kulturrådet.

Takle, Marianne; Bergsli, Heidi; Dokken, Therese (2023). Pragmatikkens kunst: Kulturrådets tilskudd til festivaler. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 161-214. Kulturrådet.

Bergsli, Heidi; Dokken, Therese (2023). Tilskuddsordningen for musikkfestivaler: svøpt og helstøpt?. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 116-160. Kulturrådet.

Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Kulturpolitikk og festivaler. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 341- Kulturrådet.

Takle, Marianne; Bergsli, Heidi; Dokken, Therese (2023). Knute på tråden : knutepunktordningens betydning for institusjonalisering av festivaler. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 76-115. Kulturrådet.

Finnvold, Jon Erik; Dokken, Therese (2023). How school placement and parental social capital influence children’s perceptions of inclusion in school. A survey of Norwegian children with physical disabilities. European Journal of Special Needs Education.
https://doi.org/10.1080/08856257.2023.2207054

Yin, Jun; Dokken, Therese; Kann, Inger Cathrine (2019). Hvem går hvor, og når - Fra arbeidsledighet til jobb, helserelaterte ytelser og utdanning. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-04-01

Larson, Anne M.; Solis, David; Duchelle, Amy E.; Atmadja, Stibniati S.; Resosudarmo, Ida Aju Pradnja; Dokken, Therese; Komalasari, Mella (2018). Gender lessons for climate initiatives: A comparative study of REDD+ impacts on subjective wellbeing. World Development. Vol. 108.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.027

Angelsen, Arild; Dokken, Therese (2018). Climate exposure, vulnerability and environmental reliance: A cross-section analysis of structural and stochastic poverty. Environment and Development Economics. Vol. 23.
https://doi.org/10.1017/S1355770X18000013

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig