English version
Halvor Melbye Hanisch

Halvor Melbye Hanisch

Fagområder

Emner

Funksjonshemming   Arbeidsinkludering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Demic, Sadeta; Breemer van den, Rosemarie; Hanisch, Halvor Melbye ; Lid, Inger Marie (2023). Beslutningsstøtte i kommunale botilbud for personer med utviklingshemming. Fontene forskning. Vol. 1.
https://hdl.handle.net/11250/3118580

Sund, Marianne; Hanisch, Halvor Melbye ; Fjetland, Kirsten Jæger (2023). Activistic citizenship in nursing homes: co-ownership in the mundane. Dementia. Vol. 22.
https://doi.org/10.1177/14713012231155307

Frogner, Jenny; Hanisch, Halvor Melbye ; Kvam, Lisbeth; Witsø, Aud Elisabeth (2023). A Glass House of Care: Sheltered Employment for Persons with Intellectual Disabilities. 12 s. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.16993/sjdr.992

Skarsaune, Synne Kristin Nese; Hanisch, Halvor Melbye (2023). Holding and Professional Care: On Self-Determination for Persons With Profound Intellectual and Multiple Disabilities. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities.
https://doi.org/10.1177/15407969231153579

Sund, Marianne; Fjetland, Kirsten Jæger; Hanisch, Halvor Melbye (2022). Citizenship for persons with dementia in nursing homes: A literature review. Fjetland, Kirsten Jæger; Gjermestad, Anita; Lid, Inger Marie (Red.). Lived citizenship for persons in vulnerable life situations. Theories and practices. s. 29-45. Universitetsforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.18261/978821505

Sund, Marianne; Fjetland, Kirsten Jæger; Hanisch, Halvor Melbye (2022). Within moments of becoming—everyday citizenship in nursing homes. 11 s. Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
https://doi.org/10.1080/11038128.2022.2085621

Hanisch, Halvor Melbye (2022). How care holds humanity: the myth of Cura and theories of care. 9 s. Medical Humanities. Vol. 48.
https://doi.org/10.1136/medhum-2020-012136

Skarsaune, Synne Kristin Nese; Hanisch, Halvor Melbye ; Gjermestad, Anita (2021). Self-Determination: What can we Learn from Persons with Profound Intellectual and Multiple Disabilities?. 10 s. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.16993/SJDR.830

Miklos, Mette; Jahnsen, Reidun; Nyquist, Astrid; Hanisch, Halvor Melbye ; Girdler, Sonya (2021). “Here we are together, at home you are alone”–social interactions and personal engagement during a group-based rehabilitation program for young adults with disability. Disability and Rehabilitation.
https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1921060

Hanisch, Halvor Melbye ; Koren Solvang, Per (2019). The urge to work: Normative ordering in the narratives of people on long-term sick leave. Health Sociology Review. Vol. 28.
https://doi.org/10.1080/14461242.2019.1579664

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig