English version
Halvor Melbye Hanisch

Halvor Melbye Hanisch

Fagområder

Emner

Funksjonshemming   Arbeidsinkludering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hanisch, Halvor Melbye; Koren Solvang, Per (2019). The urge to work: Normative ordering in the narratives of people on long-term sick leave. Health Sociology Review . Vol. 28.

Rekaa, Hege Holth; Hanisch, Halvor Melbye; Ytterhus, Borgunn (2018). Inclusion in Physical Education: Teacher Attitudes and Student Experiences. A Systematic Review. International Journal of Disability, Development and Education . Vol. 66.

Koren Solvang, Per; Hanisch, Halvor Melbye; Reinhardt, Jan D. (2017). The rehabilitation research matrix: producing knowledge at micro, meso, and macro levels. Disability and Rehabilitation . Vol. 39.
http://hdl.handle.net/10852/74764

Bostad, Inga; Hanisch, Halvor Melbye (2016). Rettighetsbegrepet på reisefot. Skiftende syn på likhet og frihet for personer med nedsatt funksjonsevne. Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker (Red.). Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. kapittel 11. s. 249-267. Gyldendal Juridisk.

Bostad, Inga; Hanisch, Halvor Melbye (2016). Freedom and disability rights: dependence, independence, and interdependence. Metaphilosophy . Vol. 47.

Hanisch, Halvor Melbye (2014). Psycho-emotional disablism: A differentiated process. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 16.

Hanisch, Halvor Melbye (2013). Politics of love: narrative structures, intertextuality and social agency in the narratives of parents with disabled children. Sociology of Health and Illness . Vol. 35.

Bartoszko, Aleksandra; Solvang, Per Koren; Hanisch, Halvor Melbye (2012). “It did not come with Hitler and did not die with Hitler.” The Uses of the Holocaust by Disability Activists in Norway. Vulnerable Groups & Inclusion . Vol. 3.
http://www.vulnerablegroupsandinclusion.net/index....

Solvang, Per Koren; Bartoszko, Aleksandra; Bergland, Astrid; Hanisch, Halvor Melbye; Woll, Heidi (2010). Registering som overgrep? en gjennomgang og diskusjon av debatten om ressursforvaltning og krenkelse i statistikksystemet IPLOS. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/10642/360

Hanisch, Halvor Melbye (2007). Frontiers of justice. Disability, nationality, species membership. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 9.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig