Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse

På oppdrag fra Likestilling- og mangfoldsutvalget skal AFI, i samarbeid med Proba samfunnsanalyse, vurdere den samfunnsøkonomiske verdien av økt sysselsetting blant mennesker med funksjonsnedsettelser.

Prosjektet skal lage analyser for:

 1. Samfunnsøkonomiske nytte ved en økning i andelen sysselsatte personer med funksjonsnedsettelser på henholdsvis 5 prosent og 50 prosent.
 2. ‘Break-even’ analyser av arbeidsmarkedstiltak for personer med funksjonsnedsettelser.
 3. Eventuelle helsegevinster som følge av økt sysselsetting.

Prosjektet vil bruke BASK-modellen for samfunnsøkonomisk analyse som ble utviklet av COWI og AFI i forbindelse med prosjektet "Samfunnsøkonomiske konsekvenser av foreslåtte reformer i St meld nr. 9 (2006-2007) – Arbeid, velferd og inkludering" og en tidligere samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne (AFI-rapport 5/2012). 

 • Samarbeidspartnere

  Proba samfunnsanalyse

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...

  Forskningsnyheter

  Bein på rekke og rad
  Anbefaler å styrke innsatsen for barn og unge på Romsås

  Gapet mellom fattig og rik øker, og områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet.

  Illustrasjonsbilde av et eldre par som ser ut mot naturen.
  Dette bør du vite om demens

  Professor Birgitta Langhammer gir råd om hva som kan hindre utviklingen av demens.

  Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
  Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

  OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.