English version

Arbeid, helse og inkludering

Denne forskningsgruppen forsker på temaer som innsatser og strategier for inkludering av marginale grupper i arbeidslivet, arbeidsplassens og arbeidsmiljøets betydning for inkludering, arbeidsdeltagelse, sykefravær, helse og mangfold.

Vi jobber med et bredt spekter av forskningstilnærminger, inkludert individ- og gruppebaserte intervjumetoder, feltnære utviklingsprosjekter, endringsarbeid i konkrete virksomheter, statistiske undersøkelser av registerdata og spørreundersøkelser og randomiserte kontrollerte studier (RCTer).

Vi arbeider både med privat og offentlig sektor, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Gruppen hører til Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...

Nytt fra forskningsgruppen:

Eldre mann med lite hår til venstre og yngre mann med caps på hodet til høyre, begge ler mens de ser på hverandre.
Vi kan få flere personer med utviklingshemming i jobb

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb.