English version

Sosial og digital deltagelse: Skole og internett som integreringsarena for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser

Prosjektets mål er å kartlegge omfanget av sosial deltagelse og sosiale nettverk blant barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser.

Sosial deltagelse og sosiale nettverk er avgjørende for barns levekår og livskvalitet på en rekke områder, og peker fram mot en vellykket inngang til et uavhengig voksenliv. Sosial deltagelse og interaksjon innebærer ikke nødvendigvis fysiske møter. Med utgangspunkt i NOVAs undersøkelser av barn og unges bruk av sosiale media vil vi ta denne forskingen videre til også å omfatte barn med funksjonsnedsettelser.

I prosjektet ønsker også å identifisere faktorer som kan forklare variasjoner i omfang av sosiale nettverk og bruk av internett. Slike faktorer omfatter skolens rolle og ulike aspekter ved barnets familiesituasjon, herunder foreldrenes nettverk og økonomiske situasjon. Kunnskap som beskriver og forklarer variasjoner vil igjen danne grunnlag for intervensjoner med sikte på å utvikle tiltak som kan bedre sosial deltagelse og integrering.

Undersøkelsen baserer seg på et kvantitativt undersøkelsesdesign med en bruttopopulasjon på 1300 familier. Prosjektet er  finansiert av Stiftelsen Sophies Minde med et budsjett på 1,7 mill.

Aktuelt fra prosjektet

Alvorlig gutt i rosa trøye sitter ved pulten og skriver, med pc i bakgrunnen.
Dette gjør at mange barn med funksjonsnedsettelser faller utenfor sosialt

Spesialundervisning utenfor vanlige klasserom kan føre til at denne gruppen med barn og unge stenges ute fra det sosiale livet, viser ny NOVA-rapport.