English version
Axel West Pedersen

Axel West Pedersen

Kort om

Axel West Pedersen er professor i en stilling som er delt mellom NOVA og Institutt for sosialfag ved OsloMet. Han er utdannet statsviter ved Universitetet i Aarhus og har doktorgrad fra Europauniversitetet i Firenze (1999). Pedersens forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sammenlignende politikk

Emner

Inntektsfordeling   Trygd   Pensjonspolitikk   Velferdsopinion

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West (2021). The age profile of European welfare states. A source of intergenerational conflict?. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 38-58. Routledge.
https://hdl.handle.net/11250/2825698

Pedersen, Axel West; Schøyen, Mi Ah (2021). Welfare state redistribution between overlapping generations – normative theories applied to two contemporary debates. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 19-37. Routledge.
https://hdl.handle.net/11250/2825697

Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik; Pedersen, Axel West (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?. Tidsskrift for velferdsforskning .

Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle); Pedersen, Axel West (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. Fischer, Georg; Strauss, Robert (Red.). Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. 6. s. 219-246. Oxford University Press.

Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West (2020). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.
https://hdl.handle.net/11250/2673795

Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security (EJSS) . Vol. 21.
http://hdl.handle.net/11250/2612441

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. 1. s. 13-32. Gyldendal Akademisk.

Pedersen, Axel West (2019). Kapittel 14: Trygd og inntektsfordeling. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. 14. s. 269-292. Gyldendal Akademisk.

Koren, Charlotte; Pedersen, Axel West (2019). Kapittel 12: Inntektssikring i alderdommen. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. 12. s. 226-250. Gyldendal Akademisk.

Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West (2019). Helsesvikt og arbeidsuførhet. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 10. s. 176-201. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig