English version
Per Arne Tufte

Per Arne Tufte

Forskningsprosjekter

  • Sites of access: Innganger til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse

    Forskning om inkludering i arbeidslivet for funksjonshemmede har ofte fokusert på barrierer. Prosjektet «Innganger til arbeidslivet» snur dette fokuset, og har i stedet som utgangspunkt at noen arbeidsgivere, arbeidsorganisasjoner og sektorer på arbeidsmarkedet ansetter mennesker med funksjonsnedsettelse. Hvor, hvorfor og hvordan inngangen til arbeidslivet tilrettelegges vil undersøkes.

Vitenskapelige publikasjoner

Hanssen, Ole Jørgen; Vold, Mie; Schakenda, Vibeke; Tufte, Per Arne; Møller, Hanne; Olsen, Nina Veflen; Skaret, Josefine (2017). Environmental profile, packaging intensity and food waste generation for three types of dinner meals. Journal of Cleaner Production . Vol. 142.

Tufte, Per Arne (2015). Some Remarks on Effect Studies of Physician Dissatisfaction. Professions and Professionalism . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10642/2704

Tufte, Per Arne (2015). Profesjonalisering av økonomisk rådgivning i Nav?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/2975

Jessen, Jorunn Theresia; Tufte, Per Arne (2014). Discretionary decision-making in a changing context of activation policies and welfare reforms. Journal of Social Policy . Vol. 43.
http://hdl.handle.net/10642/1970

Tufte, Per Arne (2013). Å studere sosiale årsakssammenhenger. Sosiologi i dag . Vol. 43.
http://hdl.handle.net/10642/1692

Tufte, Per Arne (2013). Forståelser av kausalbegrepet i samfunnsvitenskapene. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 54.
http://www.idunn.no/ts/tfs/2013/03/forstaaelser_av...

Tufte, Per Arne (2013). Risky professions? Risk of disability in professions in Norway. 22 s. Professions and Professionalism . Vol. 3.

Terum, Lars Inge; Tufte, Per Arne; Jessen, Jorunn Theresia (2012). Arbeidslinja og sosialarbeiderne. Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (Red.). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Kapittel 4. s. 79-95. Universitetsforlaget.

Bringedal, Berit; Tufte, Per Arne (2012). Social and diagnostic inequality in health. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 40.

Muri, Karianne; Tufte, Per Arne; Skjerve, Eystein; Valle, Paul Steinar (2012). Human-animal relationships in the Norwegian dairy goat industry: attitudes and empathy towards goats (Part I). Animal Welfare . Vol. 21.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig