English version
Elling Martin Borgeraas

Elling Martin Borgeraas

Kort om

Elling Borgeraas er magister i sosiolog og har som spesialitet koblingen mellom forbruk og levekår. Han har blant annet vært sentral i utviklingen av SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter og forbruksbaserte fattigdomsmål. Han har også arbeidet med sentrale forbrukerøkonomiske problemstillinger som forebygging av økonomiske problemer knyttet til langvarig og alvorlig sykdom, forbrukerøkonomi i videregående utdanning, studier av økonomi- og gjeldsrådgivningsregimer samt kjønn, makt og forhandlinger knyttet til husholdsøkonomi. Av øvrig interesse er analyser av markedsbasert velferd og dynamikken i forholdet mellom investering, forbruk og sparing på husholdsnivå og relasjonen som forbruker og som borger. Han har også i flere perioder vært forskningsleder for gruppen for forbrukerøkonomi og forbrukerpolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Austgulen, Marthe Hårvik; Borgeraas, Elling Martin (2020). The Norwegian reference budget. Deeming, Christopher (Red.). Minimum Income Standards and Reference Budgets. 13. s. 185-196. Policy Press.

Borgeraas, Elling M; Poppe, Christian; Lavik, Randi Kristine (2016). Consuming the Home. Walking the Thin Line between Welfare and Catastrophe. Italian Sociological Review . Vol. 6.

Poppe, Christian; Lavik, Randi Kristine; Borgeraas, Elling M (2016). The dangers of borrowing in the age of finanicialization. Acta Sociologica . Vol. 59.

Borgeraas, Elling M; Stø, Eivind (2015). A consumption approach to poverty. Strandbakken, Pål; Gronow, Jukka (Red.). The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 17. s. 363-379. Abstrakt forlag.

Borgeraas, Elling (2010). Household standard budgets. Ekström, Karin (Red.). Consumer behaviour : a Nordic perspective. Kapittel 18. s. 359-380. Studentlitteratur AB.

Borgeraas, Elling; Dahl, Espen (2010). Low income and 'poverty lines' in Norway: a comparison of three concepts. International Journal of Social Welfare . Vol. 19.

Borgeraas, Elling M; Dahl, Espen (2009). Low Income and Poverty Lines in Norway: A comparison of three concepts. International Journal of Social Welfare . Vol. 19.

Borgeraas, Elling M; Brusdal, Ragnhild (2008). The Costs of Childre. A Comparison of Standard Budget and Income Approach. Child Indicators Research . Vol. 1.

Gudbergsson, Sævar Berg; Fosså, Sophie Dorothea; Borgeraas, Elling M; Dahl, Alv A (2006). A comparative study of living conditions in cancer patients who have returned to work after curative treatment. Supportive Care in Cancer . Vol. 14.

Borgeraas, Elling M; Stø, Eivind (1995). A Green Budget, a realistic way to Sustainable Consumption?. Stø, Eivind (Red.). Sustainable consumption. Report from the International Conference on Sustainable Consumption at Lillehammer February 1995. 13. s. 341-362.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig