English version

Samfunnsøkonomi og metode

Faggruppens forskningsinteresser og spesialkompetanse spenner over et bredt felt innenfor samfunnsøkonomi og metode.

Blant annet forskes det på atferdsøkonomi, makroøkonomi, anvendt mikroøkonomi, arbeidsmarked og lønnsdannelse, miljø- og klimaøkonomi, ressursøkonomi, velferdsforskning, politisk økonomi, næringsøkonomi og konkurranseanalyse, konkurranserett samt utviklingsøkonomi. Faggruppen er ansvarlig for undervisningen i alle emner innen samfunnsøkonomi, samt metodeemnene på Handelshøyskolen.

Faggruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

      Laster inn ...