English version
Inger Marie Stigen

Inger Marie Stigen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Evaluering   Offentlig administrasjon og politikk   Organisasjonsteori   Lokalforvaltning og lokaldemokrati   Helse- og velferdspolitikk

Forskningsprosjekter