English version
Inger Marie Stigen

Inger Marie Stigen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Evaluering   Offentlig administrasjon og politikk   Organisasjonsteori   Lokalforvaltning og lokaldemokrati   Helse- og velferdspolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hovik, Sissel; Stigen, Inger Marie (2022). The paradox of organizational complexity in urban development: boundary spanners’ handling of citizen proposals. Local Government Studies .

Auberg, Monica; Stigen, Inger Marie (2019). Er Stortingets anmodningsvedtak på kollisjonskurs med utredningsinstruksen?. Stat og styring . Vol. 29.

Egeberg, Morten; Stigen, Inger Marie (2018). Explaining government bureaucrats’ behaviour: On the relative importance of organizational position, demographic background, and political attitudes. 16 s. Public Policy and Administration .
http://hdl.handle.net/10852/67826

Stigen, Inger Marie (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Karlsen, Jan Erik (Red.). Veivisere i norsk organisasjonsforskning. kapittel. s. 178-181. Fagbokforlaget.

Stigen, Inger Marie (2015). Rasjonalitet og ansvarlighet. Karlsen, Jan Erik (Red.). Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Kapittel. s. 55-58. Fagbokforlaget.

Rommetvedt, Hilmar; Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie; Vrangbæk, Karsten (2014). Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. ISBN: 978-82-450-1431-0. 233 s. Fagbokforlaget.

Stigen, Inger Marie; Hermansen, Tormod (2013). Ble det en bedre organisert stat?. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 90.
http://hdl.handle.net/10642/1963

Hansen, Tore; Stigen, Inger Marie (2012). Regionen som ramme for politisk-administrativ organisering. Det regionale Norge 1950 til 2050. 4. s. 67-92. Abstrakt forlag.

Stigen, Inger Marie (2010). Dag Ingvar Jacobsen: Perspektiver på Kommune-Norge. En innføring i kommunalkunnskap.Bokomtale. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 51.

Stigen, Inger Marie (2008). Double- hatted Regional Administration: A Joint Organization Trial. Trondal, Jarle (Red.). The Organizational Dimension of Politics. Essays in Honour of Morten Egeberg. Kapittel. s. 81-101. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig