Norwegian version
Inger Marie Stigen

Inger Marie Stigen

Fields of study

Academic disciplines

Political science and organisational theory

Subject areas

Evaluation   Public administration and policy   Organizational theory   Local government and democracy   Health and welfare politics

Research projects

Scientific publications

Hovik, Sissel; Stigen, Inger Marie (2022). The paradox of organizational complexity in urban development: boundary spanners’ handling of citizen proposals. Local Government Studies .

Auberg, Monica; Stigen, Inger Marie (2019). Er Stortingets anmodningsvedtak på kollisjonskurs med utredningsinstruksen?. Stat og styring . Vol. 29.

Egeberg, Morten; Stigen, Inger Marie (2018). Explaining government bureaucrats’ behaviour: On the relative importance of organizational position, demographic background, and political attitudes. 16 p. Public Policy and Administration .
http://hdl.handle.net/10852/67826

Stigen, Inger Marie (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Karlsen, Jan Erik (Ed.). Veivisere i norsk organisasjonsforskning. kapittel. p. 178-181. Fagbokforlaget.

Stigen, Inger Marie (2015). Rasjonalitet og ansvarlighet. Karlsen, Jan Erik (Ed.). Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Kapittel. p. 55-58. Fagbokforlaget.

Rommetvedt, Hilmar; Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie; Vrangbæk, Karsten (2014). Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. ISBN: 978-82-450-1431-0. 233 p. Fagbokforlaget.

Stigen, Inger Marie; Hermansen, Tormod (2013). Ble det en bedre organisert stat?. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 90.
http://hdl.handle.net/10642/1963

Hansen, Tore; Stigen, Inger Marie (2012). Regionen som ramme for politisk-administrativ organisering. Det regionale Norge 1950 til 2050. 4. p. 67-92. Abstrakt forlag.

Stigen, Inger Marie (2010). Dag Ingvar Jacobsen: Perspektiver på Kommune-Norge. En innføring i kommunalkunnskap.Bokomtale. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 51.

Stigen, Inger Marie (2008). Double- hatted Regional Administration: A Joint Organization Trial. Trondal, Jarle (Ed.). The Organizational Dimension of Politics. Essays in Honour of Morten Egeberg. Kapittel. p. 81-101. Fagbokforlaget.

Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær; Stigen, Inger Marie (2008). Det fragmenterte regionale styringssystemet - konsekvenser for samordning?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift .

Hanssen, Gro Sandkjær; Vabo, Signy Irene; Stigen, Inger Marie (2008). Påvirkes politikernes representasjonsfunksjon av at informasjon om befolkningen digitaliseres? Erfaringer fra norske kommuner. Kommunal ekonomi och politik .

Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær; Stigen, Inger Marie (2007). Den regionale staten. Nordiske organisasjonsstudier . Vol. 9.

Hansen, Tore; Stigen, Inger Marie (2007). The Growing Regional Administration: From Federalist Principles to Single-Issue Clubs. Regional & Federal Studies . Vol. 17.

Christensen, Tom; Lægreid, Per; Stigen, Inger Marie (2006). Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform. International Public Management Journal . Vol. 9.

Ståle, Opedal; Stigen, Inger Marie (2005). På rett veg?. Ståle, Opedal; Stigen, Inger Marie (Ed.). Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. Kapittel 12. Fagbokforlaget.

Stigen, Inger Marie; Gjernes, Trude; Torjesen, Dag (2005). Regional styring av lokale helseforetak – fri dressur eller samspill?. Ståle, Opedal; Stigen, Inger Marie (Ed.). Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. Kapittel 6. Fagbokforlaget.

Stigen, Inger Marie (2005). Eierskap, organisering og ledelse – mellom stabilitet og fornyelse. Ståle, Opedal; Stigen, Inger Marie (Ed.). Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. Kapittel 2. Fagbokforlaget.

Stigen, Inger Marie (2005). Innledning. Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie (Ed.). Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. Kapittel 1. Fagbokforlaget.

Lægreid, Per; Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie (2005). Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling?. Nordiske organisasjonsstudier .

Lægreid, Per; Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie (2005). The Norwegian Hospital Reform – Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Journal of Health Politics Policy and Law . Vol. 30.

Vabo, Signy Irene; Stigen, Inger Marie (2004). Moteslaveri, interesser og behov. En analyse av utbredelsen av ”moderne” organisasjonsløsninger i norske kommuner. Nordiske organisasjonsstudier .

Stigen, Inger Marie (2002). Kryssende hensyn i jordvernet. Rommetvedt, Hilmar (Ed.). Matmakt. Politikk, forhandling, marked. Kapittel. p. 89-113. Fagbokforlaget.

Stigen, Inger Marie (2001). Program Evaluation. Forms and Approaches” av John M. Owen and Patricia Rogers. Sage. Bokomtale. Public Administration . Vol. 79.

Stigen, Inger Marie; Vabo, Signy Irene (2001). New Public Management-inspirerte organisasjonsløsninger i norske kommuner – blir lokalpolitikken ”dum”?”. Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob (Ed.). Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Kapittel. p. 75-103.

Stigen, Inger Marie; Reitan, Marit (2000). Kampen om miljøet – fra politikk til administrasjon?. Tidsskrift for samfunnsforskning .

Stigen, Inger Marie; Hovik, Sissel (1995). Kommunal reorganisering: Interne og eksterne drivkrefters betydning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . Vol. 11.

Stigen, Inger Marie (1991). "Gareth Morgan: Organisasjonsbilder". Bokomtale. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . Vol. 7.

Stigen, Inger Marie (1991). Avbyråkratisering og modifisert forhandling? Om bruk av prosjektorganisasjon i norsk sentralforvaltning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . Vol. 7.

Stigen, Inger Marie (1986). Demografisk profil og mulige effekter av denne. En analyse av kollegiale organer knyttet til etatenes sentralledelse. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete