Norwegian version
Grethe Moen Johansen

Grethe Moen Johansen

Publications and research

Dissemination

Moen Johansen, Grethe ; Stigen, Inger Marie ; Nilsen, Ingunn (2019). Akademisk skriving - kan man overlate det til studentassistenter?. Læringsfestivalen, NTNU. NTNU.

Moen Johansen, Grethe ; Nilsen, Ingunn (2018). Om opplæring av skriveseminarledere. Nettvverkssamling for studieverksteder og skrivesentre, Norge. Studieverkstedet, OsloMet - Storbyuniversitetet.

Moen Johansen, Grethe (2017). Startpakka for nye studenter – en e-læringsressurs i studieteknikk og akademisk skriving. Studentene skal lykkes!. Universitetet i Bergen.

Moen Johansen, Grethe (2017). Produksjon av nettbaserte ressurser for utvikling av akademiske ferdigheter - en ny oppgave for Studieverksted og bibliotekarer?. Akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning. Høgskolen i Østfold.

Moen Johansen, Grethe (2017). Opplæring av studiegruppeledere – en støtte for nye studenter. Studentene skal lykkes!. Universitetet i Bergen.

Moen Johansen, Grethe (2017). Opplæring av studiegruppeledere - en styrking av førsteårsstudenters læring?. Akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning. Høgskolen i Østfold.

Moen Johansen, Grethe (2016). Merging management theory with information literacy Model for Service Management – a new organisation for achieving goals for information literacy?. The European Conference on Information Literacy (ECIL) . Department of Information Management of Hacettepe Universit.

Moen Johansen, Grethe (2016). Service management - a new organisation for achieving goals for information literacy?. Creating knowledge VIII. NordInfoLit.

Moen Johansen, Grethe ; Nilsen, Ingunn (2015). A dialogue-based approach to guidance for academic writing. IFLA. IFLA.

Moen Johansen, Grethe (2015). Opplæring av trafikkskoleelever - refleksjoner over veiledning som undervisningsform. 95 p. Universitetet i Oslo. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-49925

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete