English version
Ann-Helén Bay

Ann-Helén Bay

Kort om

Dr. polit/professor i statsvitenskap. Dekan ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for samfunnsvitenskap fra 2015. Tidligere yrkeserfaring: Direktør for Institutt for samfunnsforskning (2007-20015), Professor ved Høgskolen i Oslo, forskningsleder/forsker ved NOVA. Verv: Medlem av styret for Aalborg Universitet, medlem av Scientific Advisory Board for European Social Survey (ESS) oppnevnt av General Assembly for ESS, leder av offentlig utvalg for å utrede etterlatteytelsene i folketrygden (fra 2015).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Velferdsstat   Forskningspolitikk   Opinionsdannelse

Vitenskapelige publikasjoner

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. 1. s. 13-32. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale (2019). Politisk styring. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 7. s. 128-144. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. ISBN: 978-82-05-50231-4. 370 s. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helen; Finseraas, Henning; Pedersen, Axel West (2016). Welfare Nationalism and Popular Support for Raising the Child Allowance: Evidence from a Norwegian Survey Experiment. Scandinavian Political Studies . Vol. 39.
http://hdl.handle.net/11250/2470107

Finseraas, Henning; Pedersen, Axel West; Bay, Ann-Helén (2016). When the going gets tough: The Differential Impact of National Unemployment on the Perceived Threats of Immigration. Political Studies . Vol. 64.
http://hdl.handle.net/11250/2470494

Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken; Pedersen, Axel West (2015). Trygdepolitiske dilemmaer: Effektivitet versus fordeling. Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken; Hatland, Aksel (Red.). For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Kapittel 1. s. 11-37. Cappelen Damm Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West (2015). En velferdsstat (bare) for middelklassen?. Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken; Hatland, Aksel (Red.). For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Kapittel 3. s. 61-75. Cappelen Damm Akademisk.

Hagelund, Anniken; Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel (2015). Epilog. Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken; Hatland, Aksel (Red.). For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. kap 9. s. 190-194. Cappelen Damm Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West; Teigen, Mari (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2468791

Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken; Hatland, Aksel (2015). For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. ISBN: 978-82-02-49470-4. 349 s. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig