English version

Sociology and management of science – Norwegian-Czech cooperation

Hovedmålet med prosjektet er å dele erfaringer og god praksis fra norsk og tsjekkisk side innen fagene ledelse av vitenskap og sosiologi, og da ikke bare med blikket på studiepraksis i utlandet.

Etter initiativ fra tsjekkiske kolleger, er forskere fra OsloMet engasjert i et prosjekt med temaet akademisk ledelse. Prosjektet vil bli utført av tsjekkiske team-medlemmer som en del av det årelange prosjektet Sociology and management of science – Norwegian-Czech cooperation finansiert gjennom den fjerde åpne utlysningen fra Fondet for bilaterale forbindelser innenfor rammen av EØS- og Norgesstipendene 2014-2021. 

Prosjektet ble tildelt Institutt for sosiologi, antropologi og kulturantropologi ved Fakultet for humaniora og samfunnsfag ved Palacký-universitetet i samarbeid med Institutt for sosiologi, Fakultet for humaniora og samfunnsfag, Universitetet i Vest-Böhmen i Pilsen. 

De norske partnere fra OsloMet skal besøke de to tsjekkiske universitetene, og tsjekkiske forskere kommer til Oslo i august 2023.

Prosjektet er knyttet til det nyetablerte feltet Management of Science. Takket være prosjektet, vil studentene på feltet være de første som kan høste av resultatene av gjensidig samarbeid. Videre samarbeidsformer vil også bli diskutert.

Hovedmål med prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å dele erfaringer og god praksis fra norsk og tsjekkisk side innen fagene ledelse av vitenskap og sosiologi, og da ikke bare med blikket på studiepraksis i utlandet. Resultatene av prosjektet vil bli publisert i faglige artikler. Prosjektet avsluttes med en internasjonal konferanse ved Palacký University i Olomouc.

  • Partnerinstitusjoner

    • Universitetet i Olomouc
    • Universitetet i Vest-Böhmen i Pilsen
  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...