English version
Kåre Hagen

Kåre Hagen

Fagområder

Emner

Velferdsstat   Innovasjon   Levekår   Inkluderende arbeidsliv   Omsorgstjenester   Offentlig sektor reformer

Vitenskapelige publikasjoner

Gautun, Heidi; Hagen, Kåre (2010). How do middle-aged employees combine work with caring for elderly parents?. Community, Work and Family . Vol. 13.

Lødemel, Ivar; Hagen, Kåre (2010). Fattigdomstiåret 2000-2010: Parantes eller ny kurs for velferdsstaten?. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn. Kapittel. s. 284-308. Gyldendal Akademisk.

Andreassen, Tone Alm; Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre (2009). Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Internsjoner og utfordringer. 3 s. Tidsskrift for velferdsforskning .

Hagen, Kåre (2009). Er en politikkrelevant velferdsforskning egentlig mulig?. Christensen, Johan; Nuland, Bjørn Richard; Tranøy, Bent Sofus (Red.). Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Kapittel. s. 69-86. Universitetsforlaget.

Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre (2009). Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 12.

Hagen, Kåre (2006). EU "soft law" social policy: Sustainable state or institutional deficiency?. From and Sitter (eds), Europe's Nascent State? Public Policy in the European Union. Gyldendal Akademisk.

Sverdrup, Ulf; Hagen, Kåre (2003). Isfrontene tiner i synet på norsk EU-medlemskap. Horisont : næringspolitisk skriftserie . Vol. 4.

Osmundsen, Petter; Schjelderup, Guttorm; Hagen, Kåre; Hagen, Kåre (2000). Personal income taxation under mobility, exogenous and endogenous welfare weights, and asymmetric information. Journal of Population Economics .

Hagen, Kåre (1999). Sosialpolitikk - fra norsk velferdsstat til europeisk velferdsmarked. Claes, Dag Harald; Tranøy, Bent Sofus (Red.). Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Kapittel. Fagbokforlaget.

Hagen, Kåre (1999). Europeanisation of the Welfare State: A Nordic perspective. Bouget, Denis; Palier, Bruno (Red.). Comparing Welfare Systems in Europe. s. 661-690.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig