Kåre Hagen

Kåre Hagen

Fagområder

Emner

Velferdsstat, Innovasjon, Levekår, Inkluderende arbeidsliv, Omsorgstjenester, Offentlig sektor reformer

Forskningsprosjekter

  • Fremtidens velferdsstater: Våre barns Europa

    Det er ikke lett å forutse hvordan europeiske velferdsstater vil utvikle seg de neste tiårene. Folks ønsker, ideer og antakelser utgjør viktige impulser for endringer og stabilitet og er avgjørende for hvorvidt endringer vil være forbundet med konflikt eller solidaritet. Prosjektet bruker innovative metoder (deliberative demokratiske fora og en kvalitativ kryss-nasjonal undersøkelse bygd på fokusgrupper) for å få innsikt i folks forhåpninger for det Europa som deres barn vil møte.

Vitenskapelige publikasjoner

Gautun, Heidi; Hagen, Kåre (2010). How do middle-aged employees combine work with caring for elderly parents?. Community, Work and Family . Vol. 13.

Lødemel, Ivar; Hagen, Kåre (2010). Fattigdomstiåret 2000-2010: Parantes eller ny kurs for velferdsstaten?. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn. Kapittel. s. 284-308. Gyldendal Akademisk.

Andreassen, Tone Alm; Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre (2009). Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Internsjoner og utfordringer. 3 s. Tidsskrift for velferdsforskning .

Hagen, Kåre (2009). Er en politikkrelevant velferdsforskning egentlig mulig?. Christensen, Johan; Nuland, Bjørn Richard; Tranøy, Bent Sofus (Red.). Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Kapittel. s. 69-86. Universitetsforlaget.

Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre (2009). Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 12.

Hagen, Kåre (2006). EU "soft law" social policy: Sustainable state or institutional deficiency?. From and Sitter (eds), Europe's Nascent State? Public Policy in the European Union. Gyldendal Akademisk.

Sverdrup, Ulf; Hagen, Kåre (2003). Isfrontene tiner i synet på norsk EU-medlemskap. Horisont : næringspolitisk skriftserie . Vol. 4.

Osmundsen, Petter; Schjelderup, Guttorm; Hagen, Kåre; Hagen, Kåre (2000). Personal income taxation under mobility, exogenous and endogenous welfare weights, and asymmetric information. Journal of Population Economics .

Hagen, Kåre (1999). Sosialpolitikk - fra norsk velferdsstat til europeisk velferdsmarked. Claes, Dag Harald; Tranøy, Bent Sofus (Red.). Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Kapittel. Fagbokforlaget.

Hagen, Kåre (1999). Europeanisation of the Welfare State: A Nordic perspective. Bouget, Denis; Palier, Bruno (Red.). Comparing Welfare Systems in Europe. s. 661-690.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig