Norwegian version
Kåre Hagen

Kåre Hagen

Fields of study

Subject areas

Welfare state   Innovation   Living conditions   Inclusion in the Labour Market   Care services   Public sector reform

Scientific publications

Hagen, Kåre (2021). Profittmotiv i velferdstjenestene Nyttig tjener eller farlig herre?. 266 p. Praktisk økonomi & finans. Vol. 37.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1504-2871-2

Lødemel, Ivar ; Hagen, Kåre (2010). Fattigdomstiåret 2000-2010: Parantes eller ny kurs for velferdsstaten?. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Ed.). Det norske samfunn. p. 284-308. Gyldendal Akademisk.

Gautun, Heidi ; Hagen, Kåre (2010). How do middle-aged employees combine work with caring for elderly parents?. Community, Work and Family. Vol. 13.
https://doi.org/10.1080/1366880090336062

Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre (2009). Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.

Hagen, Kåre (2009). Er en politikkrelevant velferdsforskning egentlig mulig?. Christensen, Johan; Nuland, Bjørn Richard; Tranøy, Bent Sofus (Ed.). Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. p. 69-86. Universitetsforlaget.

Andreassen, Tone Alm ; Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre (2009). Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Internsjoner og utfordringer. 3 p. Tidsskrift for velferdsforskning.

Hagen, Kåre (2006). EU "soft law" social policy: Sustainable state or institutional deficiency?. From and Sitter (eds), Europe's Nascent State? Public Policy in the European Union. Gyldendal Akademisk.

Sverdrup, Ulf; Hagen, Kåre (2003). Isfrontene tiner i synet på norsk EU-medlemskap. 16 p. Horisont : næringspolitisk skriftserie. Vol. 4.

Osmundsen, Petter; Schjelderup, Guttorm; Hagen, Kåre ; Hagen, Kåre (2000). Personal income taxation under mobility, exogenous and endogenous welfare weights, and asymmetric information. 15 p. Journal of Population Economics.

Hagen, Kåre (1999). Sosialpolitikk - fra norsk velferdsstat til europeisk velferdsmarked. Claes, Dag Harald; Tranøy, Bent Sofus (Ed.). Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Fagbokforlaget.





These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete