English version
Ivar Lødemel

Ivar Lødemel

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Pellissery, Sony; Lødemel, Ivar (2020). Property and social citizenship: Social policy beyond the north. Social Policy and Society . Vol. 19.

Pellissery, Sony; Lødemel, Ivar (2020). Introduction: Property and social citizenship. Social Policy and Society . Vol. 19.

van der Wel, Kjetil A.; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Lødemel, Ivar; Løyland, Borghild (2019). Fra marginalisering til arbeidsinkludering? Intensjoner og realiteter gjennom NAV-reformen. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 14. s. 289-312. Fagbokforlaget.

Gubrium, Erika; Johnstone, Leah; Lødemel, Ivar (2017). Building Dignity?: Tracing Rights, Discretion, and Negotiation within a Norwegian Labor Activation Program. The International Journal of Social Quality . Vol. 6.

Gubrium, Erika; Lødemel, Ivar (2015). (Relative) poverty in a rich welfare state: Experiences from Norway. Chase, Elaine; Bantebya-Kyomuhendo, Grace (Red.). Poverty and Shame: Global Experiences. 15. Oxford University Press.

Lødemel, Ivar; Gubrium, Erika (2014). Trajectories of change: Activation reforms from inception to times of austerity. Lødemel, Ivar; Moreira, Amilcar (Red.). Activation or Workfare? Governance and the Neo-Liberal Convergence. 12. Oxford University Press.

Gubrium, Erika; Harsløf, Ivan; Lødemel, Ivar (2014). Norwegian activation reform on a wave of wider welfare state change: A critical assessment. Lødemel, Ivar; Moreira, Amilcar (Red.). Activation or Workfare? Governance and the Neo-Liberal Convergence. 2. Oxford University Press.

Lødemel, Ivar; Moreira, Amilcar (2014). Activation or Workfare? Governance and the Neo-Liberal Convergence. ISBN: 978-0-19-977358-9. 384 s. Oxford University Press.

Gubrium, Erika; Lødemel, Ivar (2014). Towards global principles for dignity-based anti-poverty policies. Gubrium, Erika; Pellissery, Sony; Lødemel, Ivar (Red.). The shame of it : global perspectives on anti-poverty policies. 10. s. 199-220. Policy Press.

Pellissery, Sony; Lødemel, Ivar; Gubrium, Erika (2014). Shame and shaming in policy processes. Gubrium, Erika; Pellissery, Sony; Lødemel, Ivar (Red.). The shame of it : global perspectives on anti-poverty policies. 9. s. 179-198. Policy Press.

Gubrium, Erika; Lødemel, Ivar (2014). "Not good enough": social assistance and shaming in Norway. Gubrium, Erika; Pellissery, Sony; Lødemel, Ivar (Red.). The shame of it : global perspectives on anti-poverty policies. 5. s. 85-110. Policy Press.

Gubrium, Erika; Pellissery, Sony; Lødemel, Ivar (2014). The shame of it : global perspectives on anti-poverty policies. ISBN: 978-1-44730-870-6. 231 s. Policy Press.
http://www.policypress.co.uk/display.asp?K=9781447...

Walker, Robert; Bantebya Kyomuhendo, Grace; Chase, Elaine; Choudhry, Sohail; Gubrium, Erika; JO, Yongmie Nicola; Lødemel, Ivar; Mathew, Leemamol; Mwiine, Amon; Pellissery, Sony; YAN, Ming (2013). Poverty in Global Perspective: Is Shame a Common Denominator?. Journal of Social Policy . Vol. 42.

Lødemel, Ivar; Hagen, Kåre (2010). Fattigdomstiåret 2000-2010: Parantes eller ny kurs for velferdsstaten?. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn. Kapittel. s. 284-308. Gyldendal Akademisk.

Fløtten, Tone; Pedersen, Axel West; Lødemel, Ivar (2009). Når problemet er fattigdom. Christensen, Johan; Nuland, Bjørn Richard; Tranøy, Bent Sofus (Red.). Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Kapittel 12. Universitetsforlaget.

Johannessen, Asbjørn; Lødemel, Ivar (2005). Resultater av prosjektdeltakelse. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 8. s. 167-184. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lødemel, Ivar; Johannessen, Asbjørn (2005). Samarbeid og organisering. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. kapittel 7. s. 129-166. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Velvin, Gry; Lødemel, Ivar; Johannessen, Asbjørn (2005). Brukermedvirkning – slik prosjektlederne og deltakerne ser det. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 6. s. 103-128. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lødemel, Ivar; Johannessen, Asbjørn (2005). Bruk av vilkår, sanksjoner og motivasjonstilskudd. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 5. s. 93-102. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Nilsen, Kristine Lier; Lødemel, Ivar; Johannessen, Asbjørn (2005). Rekruttering og kartlegging. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 4. s. 69-92. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lødemel, Ivar; Johannessen, Asbjørn (2005). Prosjektets mål og målgrupper. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 3. s. 57-67. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lødemel, Ivar (2005). Innledning. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapitetl 1. s. 25-31. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lødemel, Ivar (2005). Samlet vurdering og diskusjon: Mot en inkluderende arbeidslinje?. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. kapittel 9. s. 185-213. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lødemel, Ivar (2004). The Development of Workfare within Social Activation Policies. ISBN: 9780199271849. 304 s. Oxford University Press.

Lødemel, Ivar (2004). The development of workfare within the new social activation policies. Evidence from six European nations and three US states. Resisting Marginalization. Unemployment Experience and Social Policy in the European Union. Kapittel. Oxford University Press.

Lødemel, Ivar (2001). Workfare in the Welfare State. ISBN: 1-86134-195-4. 357 s. Policy Press.

Lødemel, Ivar (2001). National Objectives and Local Implementation of Workfare in Norway. ISBN: 1-86134-195-4. 357 s. Policy Press.

Lødemel, Ivar (2001). A Change in the Contract of Social Assistance. ISBN: 1861341954. 357 s. Policy Press.

Lødemel, Ivar (2001). Relevance of the social development model for post-war welfare policy. International Journal of Social Welfare . Vol. 10.

Lødemel, Ivar; H., Trickey (2001). An Offer you can't Refuse: Workfare in International Perspective. ISBN: 1861341954. 357 s. Policy Press.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig