English version
Kjetil A. van der Wel

Kjetil A. van der Wel

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Arbeid   Velferdsstat   Trygd   Arbeidslinja   Sosiale ulikheter og helse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Berg-Beckhoff, Gabriele; Bask, M; Jervelund, S.S.; Guldager, J.D.; Quickfall, A; Rabiee Khan, F; Oddsson, G; van der Wel, Kjetil A.; Sarasjärvi, K.K.; Olafsdottir, S; Buffel, Veerle; Skalicka, Vera; Van de Velde, S. (2022). Political stringency, infection rates, and higher education students' adherence to government measures in the Nordic countries and the UK during the first wave of the COVID-19 outbreak. Preventive Medicine . Vol. 164.
https://hdl.handle.net/11250/3045058

Bakken, Frøydis M.; van der Wel, Kjetil A. (2022). Cross-sectoral frontline delivery of welfare-to-work services for young adults with complex problems in Norway. Social Policy & Administration .

Bilsteen, Josephine; Alenius, Suvi; Bråthen, Magne; Børch, Klaus; Ekstrøm, Claus Thorn; Kajantie, Eero Olavi; Lashkarian, Mariam; Nurhonen, Markku; Risnes, Kari Ravndal; Sandin, Sven; Wel, Kjetil A. van der; Wolke, Dieter; Nybo Andersen, Anne-Marie (2021). Gestational Age, Parent Education, and Education in Adulthood. Pediatrics .
https://hdl.handle.net/11250/2989523

Jensen, Maria Reinholdt; van der Wel, Kjetil A.; Bråthen, Magne (2021). Adolescent Mental Health Disorders and Upper Secondary School Completion – The Role of Family Resources. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research .

Brønnum-Hansen, Henrik; Östergren, Olof; Tarkiainen, Lasse; Hermansen, Åsmund; Martikainen, Pekka; Wel, Kjetil A. van der; Lundberg, Olle (2021). Changes in life expectancy and lifespan variability by income quartiles in four Nordic countries: a study based on nationwide register data. BMJ Open . Vol. 11.

Wel, Kjetil A. van der; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Saltkjel, Therese (2021). Utsatte unges livsbaner før og etter NAV-reformen: Flere «integrerte», sammenhengende, progressive og effektive forløp?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

Dahl, Espen; Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; van der Wel, Kjetil A. (2021). Uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen - Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold?. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 14. s. 275-291. Cappelen Damm Akademisk.

Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild (2020). Mental Health and Access to Active Labor Market Programs. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Lunau, Thorsten; Wahrendorf, Morten; Dragano, Nico; Siegrist, Johannes; Wel, Kjetil A. van der; Rigó, Mariann (2020). Associations between change in labour market policies and work stressors: a comparative longitudinal survey data analysis from 27 European countries. 15 s. BMC Public Health .

Heggebø, Kristian; Dahl, Espen; van der Wel, Kjetil A. (2020). Disentangling the dynamics of social assistance: A linked survey—Register data cohort study of long-term social assistance recipients in Norway. PLOS ONE . Vol. 15.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig