English version
Kjetil A. van der Wel

Kjetil A. van der Wel

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Arbeid   Velferdsstat   Trygd   Arbeidslinja   Sosiale ulikheter og helse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild (2020). Mental Health and Access to Active Labor Market Programs. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Lunau, Thorsten; Wahrendorf, Morten; Dragano, Nico; Siegrist, Johannes; Wel, Kjetil A. van der; Rigó, Mariann (2020). Associations between change in labour market policies and work stressors: a comparative longitudinal survey data analysis from 27 European countries. BMC Public Health .

Heggebø, Kristian; Dahl, Espen; van der Wel, Kjetil A. (2020). Disentangling the dynamics of social assistance: A linked survey—Register data cohort study of long-term social assistance recipients in Norway. PLOS ONE . Vol. 15.

Dahl, Espen; Wel, Kjetil A. van der (2019). Policies of Reducing the Burden of Occupational Hazards and Disability Pensions. Bültmann, Ute; Siegrist, Johannes (Red.). Handbook of disability, work and health. Chapter. s. 1-20. Springer Nature.

Heggebø, Kristian; van der Wel, Kjetil A.; Dahl, Espen (2019). Does social capital matter more when health status is poor? Labour market attachment among long-term recipients of social assistance in Norway. European Journal of Social Work.

van der Wel, Kjetil A.; Östergren, Olof; Lundberg, Olle; Korhonen, Kaarina; Martikainen, Pekka; Andersen, Anne-Marie Nybo; Urhoj, Stine Kjaer (2019). A gold mine, but still no Klondike: Nordic register data in health inequalities research. Scandinavian Journal of Public Health .
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/140349481...

van der Wel, Kjetil A.; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Lødemel, Ivar; Løyland, Borghild (2019). Fra marginalisering til arbeidsinkludering? Intensjoner og realiteter gjennom NAV-reformen. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 14. s. 289-312. Fagbokforlaget.

Halvorsen, Knut; van der Wel, Kjetil A. (2018). Har oljen bidratt til å svekke arbeidsmoralen i Norge?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 21.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

van der Wel, Kjetil A.; Saltkjel, Therese; Chen, Wen-Hao; Dahl, Espen; Halvorsen, Knut (2018). European health inequality through the Great Recession: Social policy matters. Sociology of Health and Illness . Vol. 40.

Baumberg Geiger, Ben; van der Wel, Kjetil A.; Tøge, Anne Grete (2017). Success and failure in narrowing the disability employment gap: comparing levels and trends across Europe 2002–2014. 7 s. BMC Public Health . Vol. 17.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig