English version
Kjetil A. van der Wel

Kjetil A. van der Wel

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Arbeid   Velferdsstat   Trygd   Arbeidslinja   Sosiale ulikheter og helse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bilsteen, Josephine; Alenius, Suvi; Bråthen, Magne; Børch, Klaus; Ekstrøm, Claus Thorn; Kajantie, Eero Olavi; Lashkarian, Mariam; Nurhonen, Markku; Risnes, Kari Ravndal; Sandin, Sven; Wel, Kjetil A. van der; Wolke, Dieter; Nybo Andersen, Anne-Marie (2021). Gestational Age, Parent Education, and Education in Adulthood. Pediatrics .

Jensen, Maria Reinholdt; van der Wel, Kjetil A.; Bråthen, Magne (2021). Adolescent Mental Health Disorders and Upper Secondary School Completion – The Role of Family Resources. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research .

Brønnum-Hansen, Henrik; Östergren, Olof; Tarkiainen, Lasse; Hermansen, Åsmund; Martikainen, Pekka; Wel, Kjetil A. van der; Lundberg, Olle (2021). Changes in life expectancy and lifespan variability by income quartiles in four Nordic countries: a study based on nationwide register data. BMJ Open . Vol. 11.

Wel, Kjetil A. van der; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Saltkjel, Therese (2021). Utsatte unges livsbaner før og etter NAV-reformen: Flere «integrerte», sammenhengende, progressive og effektive forløp?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

Dahl, Espen; Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; van der Wel, Kjetil A. (2021). Uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen - Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold?. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 14. s. 275-291. Cappelen Damm Akademisk.

Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild (2020). Mental Health and Access to Active Labor Market Programs. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Lunau, Thorsten; Wahrendorf, Morten; Dragano, Nico; Siegrist, Johannes; Wel, Kjetil A. van der; Rigó, Mariann (2020). Associations between change in labour market policies and work stressors: a comparative longitudinal survey data analysis from 27 European countries. 15 s. BMC Public Health .

Heggebø, Kristian; Dahl, Espen; van der Wel, Kjetil A. (2020). Disentangling the dynamics of social assistance: A linked survey—Register data cohort study of long-term social assistance recipients in Norway. PLOS ONE . Vol. 15.

Dahl, Espen; Wel, Kjetil A. van der (2019). Policies of Reducing the Burden of Occupational Hazards and Disability Pensions. Bültmann, Ute; Siegrist, Johannes (Red.). Handbook of disability, work and health. Chapter. s. 1-20. Springer Nature.

Heggebø, Kristian; van der Wel, Kjetil A.; Dahl, Espen (2019). Does social capital matter more when health status is poor? Labour market attachment among long-term recipients of social assistance in Norway. European Journal of Social Work .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig