English version
Kjetil A. van der Wel

Kjetil A. van der Wel

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Arbeid   Velferdsstat   Trygd   Arbeidslinja   Sosiale ulikheter og helse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Wel, Kjetil A. van der; Hermansen, Åsmund; Saltkjel, Therese; Dahl, Espen (2021). Utsatte unges livsbaner før og etter NAV-reformen: Flere «integrerte», sammenhengende, progressive og effektive forløp?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.

Dahl, Espen; Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; van der Wel, Kjetil A. (2021). Uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen - Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold?. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 14. s. 275-291. Cappelen Damm Akademisk.

Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild (2020). Mental Health and Access to Active Labor Market Programs. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Lunau, Thorsten; Wahrendorf, Morten; Dragano, Nico; Siegrist, Johannes; Wel, Kjetil A. van der; Rigó, Mariann (2020). Associations between change in labour market policies and work stressors: a comparative longitudinal survey data analysis from 27 European countries. 15 s. BMC Public Health .

Heggebø, Kristian; Dahl, Espen; van der Wel, Kjetil A. (2020). Disentangling the dynamics of social assistance: A linked survey—Register data cohort study of long-term social assistance recipients in Norway. PLOS ONE . Vol. 15.

Dahl, Espen; Wel, Kjetil A. van der (2019). Policies of Reducing the Burden of Occupational Hazards and Disability Pensions. Bültmann, Ute; Siegrist, Johannes (Red.). Handbook of disability, work and health. Chapter. s. 1-20. Springer Nature.

Heggebø, Kristian; van der Wel, Kjetil A.; Dahl, Espen (2019). Does social capital matter more when health status is poor? Labour market attachment among long-term recipients of social assistance in Norway. European Journal of Social Work .

van der Wel, Kjetil A.; Östergren, Olof; Lundberg, Olle; Korhonen, Kaarina; Martikainen, Pekka; Andersen, Anne-Marie Nybo; Urhoj, Stine Kjaer (2019). A gold mine, but still no Klondike: Nordic register data in health inequalities research. Scandinavian Journal of Public Health .
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/140349481...

van der Wel, Kjetil A.; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Lødemel, Ivar; Løyland, Borghild (2019). Fra marginalisering til arbeidsinkludering? Intensjoner og realiteter gjennom NAV-reformen. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 14. s. 289-312. Fagbokforlaget.

Halvorsen, Knut; van der Wel, Kjetil A. (2018). Har oljen bidratt til å svekke arbeidsmoralen i Norge?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 21.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig