English version
Maria Reinholdt Jensen

Maria Reinholdt Jensen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jensen, Maria Reinholdt ; Hermansen, Åsmund (2023). Adolescence Mental Health Disorders and Precarious School-to- Work Trajectories: The Role of Family Background and Gender. 23 s. Young - Nordic Journal of Youth Research. Vol. 31.
https://doi.org/10.1177/11033088231178106

Jensen, Maria Reinholdt ; van der Wel, Kjetil A. ; Bråthen, Magne (2021). Adolescent Mental Health Disorders and Upper Secondary School Completion – The Role of Family Resources. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1983864Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig