English version
Maria Reinholdt Jensen

Maria Reinholdt Jensen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jensen, Maria Reinholdt; van der Wel, Kjetil A.; Bråthen, Magne (2021). Adolescent Mental Health Disorders and Upper Secondary School Completion – The Role of Family Resources. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig