English version

Welfare state life courses: Social inequalities in the co-evolution of employment, health and critical life events (WELLIFE)

Sosiale forhold, som inntekt, arbeid og familieressurser, har betydning for helse, og helsetilstand er samtidig viktig for deltakelse i samfunn og arbeidsliv. WELLIFE skal analysere disse sammenhengene som utgjør nøkkelkomponenter i noen av våre viktigste samfunnsutfordringer.

Sosiale forhold, som inntekt, arbeid og familieressurser, har betydning for helse. Samtidig er helse viktig for deltakelse i samfunn og arbeidsliv.

Disse sammenhengene utgjør nøkkelkomponenter i noen av våre viktigste samfunnsutfordringer i dag:

 1. For det første er den norske velferdsstatens økonomiske bærekraft avhengig av at tradisjonelt svakere grupper i arbeidsmarkedet inkluderes i arbeidslivet. Slike grupper omfatter personer med redusert helse, kort utdanning, innvandrere, kvinner og de eldste og de yngste i arbeidsmarkedet.
 2. For det andre anses arbeidsmarkedsintegrasjon av fattige og innvandrere å være et viktig verktøy for å unngå framveksten av «nye underklasser» som lever isolert fra arbeids- og samfunnsliv.
 3. For det tredje ser vi at inntektsulikheten og barnefattigdommen øker. Både manglende integrasjon og økt ulikhet antas å svekke oppslutningen om velferdsstaten. Hva som hemmer og fremmer yrkesdeltakelse berører dermed ikke bare velferdsstatens økonomiske bærekraft, men også dens normative bærekraft. 
 4. For det fjerde vet vi at de sosiale ulikhetene i helse har økt i Norge de siste tiårene. Helseulikhetene i Norge er ikke mindre enn de vi ser i europeiske land med langt mindre utbygde velferdsstater. Dette omtales i forskningslitteraturen som et nordisk paradoks (Mackenbach 2017).

Å framskaffe ny kunnskap om årsakene til ulikhet i helse og arbeid under ulike velferdspolitiske betingelser og over livsløpet har dermed stor interesse, og er prosjektets hovedformål.

Les mer på Wellife-prosjektets hjemmeside (uni.oslomet.no).

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Stockholm University 
  • University of Copenhagen
  • University of Helsinki

Aktuelt fra prosjektet

Mann på vei inn på et Nav-kontor.
Arbeidsledighet er helseskadelig – spesielt for menn

Menn får flere helseproblemer av arbeidsledighet enn kvinner, ifølge fersk forskning fra OsloMet.