English version
Mari Amdahl Heglum

Mari Amdahl Heglum

Kort om

Mari Amdahl Heglum er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og stipendiat. Hun forsker på unge voksnes forløp i arbeid og utdanning, utenforskap, samt endringer i ulikhet og kjønnsforskjeller over tid.

Kompetansefelt: 

Livsløpsforskning, sekvensanalyse, unge voksne, utenforskap, arbeid og utdanning, kjønn og ulikhet, Norske registerdata.

 

Forskningsprosjekter

  • Familiens utfordringer

    Barne- og familiedepartementet har gitt AFI i oppdrag å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hverdagen i barnefamilier i Norge, deres opplevelse av støtteordninger, deres muligheter for å oppnå balanse mellom arbeid, familieliv og omsorgsoppgaver, tilgang på sosial støtte og avlastning i omgivelsene, og spesielle utfordringer for aleneforeldre.

  • Sykefravær og marginalisering hos unge voksne (NEET)

    Hvilke tidlige faktorer henger sammen med å falle utenfor utdanning og arbeid, og hvor effektivt klarer eksisterende metoder (Supported Employment / education) å forhindre dette?

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Heglum, Mari Amdahl (2023). Transformed ‘postmodern’ life courses? Continuity and change in young adults’ labour market trajectories in Norway. European Sociological Review.
https://doi.org/10.1093/esr/jcad043

Ballo, Jannike Gottschalk; Heglum, Mari Amdahl; Nilsen, Wendy; Bernstrøm, Vilde Hoff (2022). Can adolescent work experience protect vulnerable youth? A population wide longitudinal study of young adults not in education, employment or training (NEET). 18 s. Journal of Education and Work. Vol. 35.
https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2099534Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig