English version
Mari Amdahl Heglum

Mari Amdahl Heglum

Forskningsprosjekter

  • Familiens utfordringer

    Barne- og familiedepartementet har gitt AFI i oppdrag å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hverdagen i barnefamilier i Norge, deres opplevelse av støtteordninger, deres muligheter for å oppnå balanse mellom arbeid, familieliv og omsorgsoppgaver, tilgang på sosial støtte og avlastning i omgivelsene, og spesielle utfordringer for aleneforeldre.

  • Sykefravær og marginalisering hos unge voksne (NEET)

    Hvilke tidlige faktorer henger sammen med å falle utenfor utdanning og arbeid, og hvor effektivt klarer eksisterende metoder (Supported Employment / education) å forhindre dette?

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ballo, Jannike Gottschalk; Heglum, Mari Amdahl; Nilsen, Wendy; Bernstrøm, Vilde Hoff (2022). Can adolescent work experience protect vulnerable youth? A population wide longitudinal study of young adults not in education, employment or training (NEET). Journal of Education and Work . Vol. 35.
https://hdl.handle.net/11250/3013970Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig