English version
Wenche Bekken

Wenche Bekken

Kort om

Wecneh Bekken er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag. Hennes arbeid retter seg mot sosialt arbeid i helsekontekster, profesjonsutøvelse i samarbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser, deres overgang til voksenlivet og mulighet for deltakelse i samfunnet på linje med andre. I arbeidet utforskes biomedisinske kunnskapssyn og normalitetsoppfatninger hos profesjonsutøvelse. For å belyse disse spørsmålene fokuseres det på erfaringer fra hverdagslivene til unge, og relasjoner mellom profesjoners tjenesteyting og unge som brukere av tjenester. Bekken er også interesert i sosiale ulikheter i helse for barn og unge. Hun underviser i sosialfaglige perspektiver på masterstudiet.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bekken, Wenche; Ytterhus, Borgunn; Søderstrøm, Sylvia (2021). ‘In the Next Moment I Answer, it is Not Possible.’ Professionals’ Experiences from Transition Planning for Young People. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/2987293

Semb, Randi; Bekken, Wenche; Borg, Marit (2020). Narrow Normality or Inadequate Services? Supporting Citizenship for Young Adults in Challenging Situations. Journal of Recovery in Mental Health . Vol. 4.
https://jps.library.utoronto.ca/index.php/rmh/arti...

Bekken, Wenche (2020). Negotiating embodied knowledge in transition to adulthood: a social model of human rights. Disability & Society .

Gubrium, Erika; Bekken, Wenche (2019). Holdninger til velferd. Bruk av dybdeintervju. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. 10. s. 212-225. Fagbokforlaget.

Bekken, Wenche (2018). Rullestoler i sosial praksis mellom barn - et rom for muligheter. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. 8. s. 143-158. Cappelen Damm Akademisk.

Bekken, Wenche; Dahl, Espen; van der Wel, Kjetil A. (2017). Tackling health inequality at the local level: Some critical reflections on the future of Norwegian policies. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 45.

Bekken, Wenche (2017). Decision-Making in Paediatric Rehabilitation: Exploring Professionals’ and Children’s Views on Decision-Making Involvement. Children & society . Vol. 31.

Asbjørnslett, Mona; Bekken, Wenche (2016). Openness to difference: Inclusion in sports occupations for children with (dis)abilities. Journal of Occupational Science (JOS) . Vol. 23.

Bekken, Wenche (2014). "‘I want them to see that I feel normal’: three children’s experiences from attending consultations in paediatric rehabilitation". Disability & Society . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/10642/3506

Bekken, Wenche (2014). The role of objects in understanding children's participation in paediatric rehabilitation. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 16.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig