English version

Growing Up and Looking Forward (GULF) - “Young people with bodily impairments in transitions”

Hensikten med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hva som kan være hensiktsmessige samarbeidsformer mellom ungdom med fysisk funksjonsnedsettelse, deres familier og tjenesteutøvere i helse- og velferdstjenester i overgangen til voksenlivet.

Forskning viser at to av tre unge med nedsatt funksjonsevne ikke kommer ut i ordinært arbeidsliv. Ungdommer med fysiske funksjonsnedsettelser møter flere og andre typer utfordringer i overgangen til voksenlivet enn ungdommer uten funksjonsnedsettelser. Ungdom rapporterer til interesseorganisasjoner at de ønsker at deres egne erfaringer og behov skal vektlegges mer i planlegging av overgangen til voksenlivet.

Målsettingen med dette prosjektet er å bidra til ny og praksisnær kunnskap som kan implementeres uten store omkostninger og gi muligheter for tjenesteutvikling gjennom hele overgangsfasen fra ungdomsliv til et selvstendig voksenliv. Prosjektet vil samle inn data fra ungdom om hvordan det er å være ‘snart voksen’ og hvordan de opplever støtte fra tjenesteapparatet i denne perioden. I tillegg vil tjenesteutøvere intervjues.

Prosjektet baserer seg på bruk av ulike kvalitative datakilder som intervjuer, tekster, dagbøker eller annen selvrapportering.

Prosjektet består av tre selvstendige prosjekter:

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...