English version
Kristian Heggebø

Kristian Heggebø

Kort om

Kristian Heggebø (f. 1988) har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2012). Masteroppgaven var en statistisk analyse av videregående utdanningsvalg og skoleprestasjoner blant 10. klasseelever i Etne og Vindafjord kommune.

Etter fullført studium var Heggebø vit.ass. på DISCRIM- prosjektet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO), ledet av Gunn E. Birkelund.

Heggebø var deretter stipendiat på prosjektet "Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State", ledet av Espen Dahl. PhD- avhandlingen (2016) handlet om personer med helseproblemer sin arbeidsmarkedstilknytning i Skandinavia og Europa, samt i hvilken grad helsen blir påvirket negativt av å bli arbeidsledig. Jon Ivar Elstad og Gunn E. Birkelund var veiledere.

Heggebø er nå ansatt som forsker I på NOVA, ved seksjon for helse og velferdsforskning.

Forskningsinteresser: sosioøkonomisk ulikhet i helse, arbeidsmarkedsanalyse, inntektssikringsordinger, statistisk modellering.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Lagdeling   Arbeidsmarked   Trygd   Arbeidsledighet   Sosiale ulikheter og helse   Helseulikhet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Heggebø, Kristian (2022). Gendered health consequences of unemployment in Norway 2000–2017: a register‑based study of hospital admissions, health‑related benefit utilisation, and mortality. 13 s. BMC Public Health . Vol. 22.

Heggebø, Kristian; Hvinden, Bjørn (2022). Attitudes towards climate change and economic inequality: a cross-national comparative study. Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. ch. 3. s. 53-79. Edward Elgar Publishing.

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian; Dahl, Espen (2022). Nordic research on health inequalities: A scoping review of empirical studies published in Scandinavian Journal of Public Health 2000–2021. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 50.

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (2021). ‘Crowded out’? Immigration Surge and Residents’ Employment Outcomes in Norway1. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 11.

Friedman, Joseph; Calderon-Villarreal, Alhelí; Heggebø, Kristian; Balaj, Mirza; Bambra, Clare; Eikemo, Terje Andreas (2021). COVID-19 and the Nordic Paradox: a call to measure the inequality reducing benefits of welfare systems in the wake of the pandemic. 4 s. Social Science and Medicine . Vol. 289.

Gauffin, Karl; Heggebø, Kristian; Elstad, Jon Ivar (2021). Precariousness in Norway and Sweden: a comparative register-based study of longstanding precarious attachment to the labour market 1996–2015. European Societies .

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (2020). ‘Crowded out’? Immigration Surge and Residents’ Employment Outcomes in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies .

Heggebø, Kristian; Bråthen, Magne; Hermansen, Åsmund (2020). Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Søkelys på arbeidslivet .
https://www.idunn.no/spa/2020/01-02/deltakelse_paa...

Heggebø, Kristian; Dahl, Espen; van der Wel, Kjetil A. (2020). Disentangling the dynamics of social assistance: A linked survey—Register data cohort study of long-term social assistance recipients in Norway. PLOS ONE . Vol. 15.

Heggebø, Kristian (2020). Kva er arbeid – eigentleg? Cato Wadel og Sysselsettingsutvalet. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig