English version
Kristian Heggebø

Kristian Heggebø

Kort om

Kristian Heggebø (f. 1988) har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2012). Masteroppgaven var en kvantitativ analyse av videregående utdanningsvalg og skoleprestasjoner blant 10. klasseelever i Etne og Vindafjord kommune.

Etter fullført studium var Heggebø vit.ass. på DISCRIM- prosjektet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO), ledet av Gunn E. Birkelund.

Heggebø var deretter stipendiat på prosjektet "Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State", ledet av Espen Dahl. PhD- avhandlingen handlet om personer med helseproblemer sin arbeidsmarkedstilknytning i Skandinavia og Europa, samt i hvilken grad helsen blir påvirket negativt av å bli arbeidsledig. Jon Ivar Elstad og Gunn E. Birkelund var veiledere.

Heggebø er nå ansatt som forsker II på NOVA, ved seksjon for helse og velferdsforskning.

Forskningsinteresser: arbeidsmarkedsanalyse, sosial ulikhet i helse, statistisk modellering, utdanningssosiologi.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Lagdeling   Arbeidsmarked   Utdanningssosiologi   Arbeidsledighet   Sosiale ulikheter og helse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Heggebø, Kristian (2020). What is work - Really? Cato wadel and the committee on employment. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (2020). ‘Crowded out’? Immigration Surge and Residents’ Employment Outcomes in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies .

Heggebø, Kristian; Bråthen, Magne; Hermansen, Åsmund (2020). Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Søkelys på arbeidslivet .
https://www.idunn.no/spa/2020/01-02/deltakelse_paa...

Heggebø, Kristian; Dahl, Espen; van der Wel, Kjetil A. (2020). Disentangling the dynamics of social assistance: A linked survey—Register data cohort study of long-term social assistance recipients in Norway. PLOS ONE . Vol. 15.

Heggebø, Kristian (2020). Kva er arbeid – eigentleg? Cato Wadel og Sysselsettingsutvalet. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Heggebø, Kristian; van der Wel, Kjetil A.; Dahl, Espen (2019). Does social capital matter more when health status is poor? Labour market attachment among long-term recipients of social assistance in Norway. European Journal of Social Work .

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (2019). Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Heggebø, Kristian; Bell, Justyna; Tolgensbakk, Ida; Elstad, Jon Ivar (2019). «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 60.

Heggebø, Kristian; Buffel, Veerle (2019). Is There Less Labor Market Exclusion of People With Ill Health in “Flexicurity” Countries? Comparative Evidence From Denmark, Norway, the Netherlands, and Belgium. International Journal of Health Services . Vol. 49.

Heggebø, Kristian; Tøge, Anne Grete; Dahl, Espen; Berg, John Erik (2018). Socioeconomic inequalities in health during the Great Recession: A scoping review of the research literature. 20 s. Scandinavian Journal of Public Health .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig