Kristian Heggebø

Kristian Heggebø

Kort om

Kristian Heggebø (f. 1988) har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2012). Masteroppgaven var en kvantitativ analyse av videregående utdanningsvalg og skoleprestasjoner blant 10. klasseelever i Etne og Vindafjord kommune.

Etter fullført studium var Heggebø vit.ass. på DISCRIM- prosjektet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO), ledet av Gunn E. Birkelund.

Heggebø var deretter stipendiat på prosjektet "Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State", ledet av Espen Dahl. PhD- avhandlingen handlet om personer med helseproblemer sin arbeidsmarkedstilknytning i Skandinavia og Europa, samt i hvilken grad helsen blir påvirket negativt av å bli arbeidsledig. Jon Ivar Elstad og Gunn E. Birkelund var veiledere.

Heggebø er nå ansatt som forsker II på NOVA, ved seksjon for helse og velferdsforskning.

Forskningsinteresser: arbeidsmarkedsanalyse, sosial ulikhet i helse, statistisk modellering, utdanningssosiologi.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Lagdeling, Arbeidsmarked, Utdanningssosiologi, Arbeidsledighet, Sosiale ulikheter og helse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (2019). Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Heggebø, Kristian; Bell, Justyna; Tolgensbakk, Ida; Elstad, Jon Ivar (2019). «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 60.

Heggebø, Kristian; Buffel, Veerle (2019). Is There Less Labor Market Exclusion of People With Ill Health in “Flexicurity” Countries? Comparative Evidence From Denmark, Norway, the Netherlands, and Belgium. International Journal of Health Services . Vol. 49.

Heggebø, Kristian; Tøge, Anne Grete; Dahl, Espen; Berg, John Erik (2018). Socioeconomic inequalities in health during the Great Recession: A scoping review of the research literature. 20 s. Scandinavian Journal of Public Health .

Heggebø, Kristian; Elstad, Jon Ivar (2018). Is it Easier to Be Unemployed When the Experience Is More Widely Shared? Effects of Unemployment on Self-rated Health in 25 European Countries with Diverging Macroeconomic Conditions. European Sociological Review . Vol. 34.

Heggebø, Kristian (2017). Are immigrants and descendants with ill health more prone to unemployment? Evidence from 18 European countries. Ethnicity and Health . Vol. 22.

Birkelund, Gunn Elisabeth; Heggebø, Kristian; Rogstad, Jon (2017). Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review . Vol. 33.

Heggebø, Kristian (2016). Hiring, employment, and health in Scandinavia: the Danish ‘flexicurity’ model in comparative perspective. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association. Vol. 18.

Heggebø, Kristian (2016). Health Effects of Unemployment in Denmark, Norway and Sweden 2007–2010: Differing Economic Conditions, Differing Results?. International Journal of Health Services . Vol. 46.
http://hdl.handle.net/10642/3266

Heggebø, Kristian (2016). Tilsetjing og arbeidsløyse i Noreg og Danmark: Er svakt stillingsvern gunstig for folk med dårleg helse?. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 57.
http://hdl.handle.net/10642/3164

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig