English version
Kristian Heggebø

Kristian Heggebø

Kort om

Kristian Heggebø (f. 1988) har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2012). Masteroppgaven var en statistisk analyse av videregående utdanningsvalg og skoleprestasjoner blant 10. klasseelever i Etne og Vindafjord kommune.

Etter fullført studium var Heggebø vit.ass. på DISCRIM- prosjektet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO), ledet av Gunn E. Birkelund.

Heggebø var deretter stipendiat på prosjektet "Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State", ledet av Espen Dahl. PhD- avhandlingen (2016) handlet om personer med helseproblemer sin arbeidsmarkedstilknytning i Skandinavia og Europa, samt i hvilken grad helsen blir påvirket negativt av å bli arbeidsledig. Jon Ivar Elstad og Gunn E. Birkelund var veiledere.

Heggebø er nå ansatt som forsker I på NOVA, ved seksjon for helse og velferdsforskning.

Forskningsinteresser: sosioøkonomisk ulikhet i helse, arbeidsmarkedsanalyse, inntektssikringsordinger, statistisk modellering.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Lagdeling   Arbeidsmarked   Trygd   Arbeidsledighet   Sosiale ulikheter og helse   Helseulikhet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Heggebø, Kristian ; Elstad, Jon Ivar (2024). Health-related exit from employment before and during the COVID-19 pandemic in Norway: Analysis of population-wide register data 2013–2021. 10 s. SSM - Population Health. Vol. 25.
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101598

Metsä-Simola, Niina; Heggebø, Kristian ; Kjaer Urhoj, Stine; Martikainen, Pekka; Einiö, Elina; Östergren, Olof (2024). Neurological conditions and subsequent divorce risk in the Nordic countries: The importance of gender and both spouses' education. 8 s. Journal of Epidemiology and Community Health.
https://doi.org/10.1136/jech-2023-221328

Elstad, Jon Ivar ; Heggebø, Kristian ; Pedersen, Axel West (2023). Lønner det seg å jobbe? Inntektsutvikling blant stønadsmottakere som øker sin arbeidsdeltakelse. 15 s. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/spa.40.2.3

Heggebø, Kristian ; Pedersen, Axel West (2023). The Norwegian Welfare State Adjusting to Crisis: Temporary Changes in Unemployment Benefit Regulations during the COVID-19 Pandemic and their Long-Term Implications. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 48-63. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003347279-5

Long, Di; Mackenbach, Johan P.; Klokgieters, Silvia; Kalėdienė, Ramunė; Deboosere, Patrick; Martikainen, Pekka; Heggebø, Kristian ; Leinsalu, Mall; Bopp, Matthias; Brønnum-Hansen, Henrik; Costa, Giuseppe; Eikemo, Terje Andreas; Nusselder, Wilma J (2023). Widening educational inequalities in mortality in more recent birth cohorts: a study of 14 European countries. 8 s. Journal of Epidemiology and Community Health. Vol. 77.
https://doi.org/10.1136/jech-2023-220342

Elstad, Jon Ivar ; Heggebø, Kristian (2023). Economic preconditions for full citizenship: Refugees’ economic incorporation into the Norwegian welfare state. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 148-161. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003347279-13

Elstad, Jon Ivar ; Heggebø, Kristian ; Dahl, Espen (2022). Nordic research on health inequalities: A scoping review of empirical studies published in Scandinavian Journal of Public Health 2000–2021. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 50.
https://doi.org/10.1177/14034948221101304

Heggebø, Kristian (2022). Gendered health consequences of unemployment in Norway 2000–2017: a register‑based study of hospital admissions, health‑related benefit utilisation, and mortality. 13 s. BMC Public Health. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12889-022-14899-8

Heggebø, Kristian ; Hvinden, Bjørn (2022). Attitudes towards climate change and economic inequality: a cross-national comparative study. Schoyen, Mi Ah; Hvinden, Bjørn; Leiren, Merethe Dotterud (Red.). Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. s. 53-79. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781839104

Gauffin, Karl; Heggebø, Kristian ; Elstad, Jon Ivar (2021). Precariousness in Norway and Sweden: a comparative register-based study of longstanding precarious attachment to the labour market 1996–2015. European Societies.
https://doi.org/10.1080/14616696.2021.1882685

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig